Mycket, mera, allt!? – Mediestrategisk arbete på bibliotek i en föränderlig tid Dokumentationen finns på konferenssidan Biblioteken spelar en viktig roll i det demokratiska samhället genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Utbudet av såväl fysiska som digital medier ska stå för allsidighet och kvalitet. Mediestrategiskt arbete är centralt i biblioteksverksamheten och innebär att aktivt förhålla sig till bibliotekslagen och andra normerande dokument. Arbetet visar på hur biblioteken i praktiken möjliggör demokrati, fri åsiktsbildning och kvalité som är tillgänglig för alla.