Compactushyllor.

Coronapandemin påverkar hela samhället på ett genomgripande sätt men Sveriges depåbibliotek och lånecentral fortsätter att ge sina användare god service och håller öppet som vanligt.

Vi förmedlar lån både från Umeå stadsbiblioteks och från depåbibliotekets mediebestånd. Depåbibliotekets samling har byggts upp genom donationer främst från folk- och skolbibliotek runt om i landet.

Vi ger service kring fjärrlån och referensarbete samt ordnar utbildningar.

Vi underlättar för biblioteken att ge en effektiv och jämlik informations- och litteraturförsörjning till sina låntagare.

Sveriges depåbibliotek och lånecentral är Kungl. bibliotekets partner. Läs mer om vårt uppdrag.

Vill du donera böcker till depåbiblioteket?
Titta här