Compactushyllor.

Vi förmedlar lån både från Umeå stadsbiblioteks och från depåbibliotekets mediebestånd. Depåbibliotekets samling har byggts upp genom donationer främst från folk- och skolbibliotek runt om i landet.

Vi ger service kring fjärrlån och referensarbete samt ordnar utbildningar.

Vi underlättar för biblioteken att ge en effektiv och jämlik informations- och litteraturförsörjning till sina låntagare.

Sveriges depåbibliotek och lånecentral är Kungl. bibliotekets partner. Läs mer om vårt uppdrag.

Vill du donera böcker till depåbiblioteket?
Titta här