Sveriges depåbibliotek och lånecentral finns i Umeå. Vi arbetar med kompletterande medieförsörjning.

Vi förmedlar lån från både Umeå stadsbiblioteks och depåbibliotekets mediebestånd. Depåbibliotekets samling har byggts upp genom donationer från bibliotek runt om i landet.

Vi ger service kring fjärrlån och referensarbete samt ordnar utbildningar.

Vi underlättar för biblioteken att ge en effektiv och jämlik informations- och litteraturförsörjning till sina låntagare.

Sveriges depåbibliotek och lånecentral är Kungl. bibliotekets partner. Läs mer om vårt uppdrag här.

Nyfiken på våra konferenser? Titta här.