Om depåbiblioteket

Sveriges depåbibliotek är ett gemensamt fjärrlånemagasin för hela landets bibliotek.

Boksamlingen utökas kontinuerligt genom donationer från folk- och skolbibliotek. Även vissa forsknings- och specialbibliotek bidrar med gåvor. Samlingen omfattar äldre och nyare litteratur på svenska och är sökbar i Libris.

Depåbiblioteket är tillgängligt för alla att låna från. Du som är privatperson vänder dig till ditt lokala bibliotek som förmedlar fjärrlån från oss.

Under Bok- och biblioteksmässan 2016 medverkade Magdalena Sjöström från Sveriges depåbibliotek och lånecentral i Kungliga bibliotekets monterprogram: Gallrade böcker – avfall eller resurs?

Lyssna här till ett inslag om Sveriges depåbibliotek i Sveriges radio P4 Västerbotten (2017-02-16) eller se på en film om biblioteket på VK.se (2017-03-01). Efter att ha klickat på länken skriver man sedan Dold skatt under Umeå centrum, i sökrutan för att hitta filmen.

Svensk biblioteksförenings utmärkelse för framstående insatser inom folkbiblioteksområdet, döpt efter biblioteksideologen och humanisten Bengt Hjelmqvist tilldelades Madelein Enström som bland annat arbetat vid Sveriges depåbibliotek och lånecentral i Umeå. Priset delades ut på Stockholms stadsbibliotek i november 2017. Läs mer här.