Donera

Tänk på depåbiblioteket när ert bibliotek gallrar! Genom att erbjuda oss böcker kan ni bidra till att utsorterade titlar inte försvinner ur bibliotekssystemet utan finns att fjärrlåna i framtiden.

Depåbiblioteket tar emot böcker utgivna i Sverige (oavsett språk) och böcker på svenska utgivna i andra länder.

Depåbiblioteket bevarar och tillgängliggör böcker inom alla genrer, både fack- och skönlitteratur, såväl vuxen- som barnlitteratur, även småtryck och avhandlingar, i ett exemplar av varje titel och upplaga.

Har ert bibliotek böcker att erbjuda oss? Så här går det till:

  • Har boken ett ISBN, kontrollera i detta formulär om boken saknas i depåbiblioteks bestånd.
  • Om boken inte har något ISBN används Libris Utökad sökning. I rutan för bibliotekskod fyller du i depåns kod Umdp och söker sedan som vanligt. Får du ingen träff saknar depån den aktuella boken och du kan skicka den till oss.
  • Har du inte möjlighet att kontrollera mot Libris? Skicka böckerna till oss ändå. Vi gör urvalet.

Leveransadress: Sveriges depåbibliotek, Nygatan 26 A, 901 84 Umeå

Obs! Det donerande biblioteket betalar fraktkostnaderna.
Böckerna bör vara i gott och utlåningsbart skick.
Vid frågor om gåvor och leveranser, kontakta oss via e-post sverigesdepabibliotek@umea.se eller telefon 090-16 33 68 eller 16 33 71.

Läs mer om depåbiblioteket

I En depå att ösa ur – översyn av Umeå depåbiblioteks verksamhet av Gunni Öberg kan man läsa mer om bibliotekets tillkomst och historia