Folkbibliotekens samarbete i Libris

Nätverket för folkbibliotekens samarbete i Libris

Hösten 2014 bildades en arbetsgrupp för folkbibliotekens samarbete i Libris. Uppdraget är att identifiera folkbibliotekens behov av stöd, hjälp och handledning och att undersöka möjliga samarbeten kring folkbibliotekens deltagande i Libris.  Arbetsgruppen har nu ersatts med ett nätverk. Medlemmarna finns i förteckningen till vänster.
Längre ned på denna sida finns lista över kontaktpersoner för frågor om hur man går med i Llibris, katalogisering och Dewey samt lista över fadderbibliotek som delar med sig av sina erfarenheter. Ta gärna kontakt med dem!

Funderar ert bibliotek på att gå med i Libris? Dokumentet Varför Libris kan fungera som ett underlag för resonemanget om Libris som nationell katalog.

Hur kan vi använda Libris katalogdata i den lokala katalogen? Dokumentet Vad kan vi göra med fria metadata presenterar hur metadata produceras, delas och återanvänds i Libriskollektivet.

De bibliotek som har behov av utbildning i Libris-katalogisering och/eller Dewey kan delta i en kurs i Kungl. Bibliotekets regi i Stockholm.

Sveriges depåbibliotek och lånecentral medverkade i KB:s monterprogram ”Tillsammans skapar vi Libris för alla” den 24 september 2015 kl 16.15 – 16.45

Kontaktpersoner

För frågor om hur man går med i Libris och vad det innebär att vara med, om katalogisering och Dewey, kontakta:

Ulrika Hvidén ulrika.hviden@kultur.goteborg.se  tel. 031-368 34 08

Karolina Jonson: BOOK-IT-frågor, karolina.jonson@lerum.se tel. 0302-521481

Sanna Kullander: katalogisering, allmänt, sanna.kullander@karlstad.se tel. 054-540 23 75

Eva Myrhage: Deweyfrågor, katalogisering, eva.myrhage@sambiblioteket.se  tel. 0611-86503

Inger Sundström, BOOK-IT-frågor, allmänt om övergången till Libris, inger.sundstrom@karlstad.se tel. 054-540 23 81

Agneta Wihlstrand: musikkatalogisering, både inspelningar och musikalier, agneta.wihlstrand@karlstad.se tel 054-540 23 90

Astrid Wolff Feychting: BOOK-IT- och Deweyfrågor, astrid.wolff.feychting@umea.se  tel. 090-16 33 20

Fadderbibliotek

Ett stöd vid övergången till Libris kan vara att knyta kontakt med ett fadderbibliotek. Fadderbiblioteket kan dela med sig av sina erfarenheter; det kan vara vägledning, svårigheter man stött på, men också glädjeämnen och positiv peppning. Det kan alltså vara ett slags bollplank där stora som små frågor utbyts.

Här nedan kommer vi att lista bibliotek som kan ställa upp som faddrar vid Libris-övergången. Vill ni bli ett fadderbibliotek? Mejla till Magdalena Sjöström magdalena.sjostrom@umea.se eller Seija Jalkanen seija.jalkanen@umea.se

Karlstads stadsbibliotek (BOOK-IT)
Kontaktperson Agneta Wihlstrand, agneta.wihlstrand@karlstad.se

Mölndals bibliotek, (Libra)
Kontaktperson Anna-Karin Ratcovich, IT-bibliotekarie anna-karin.ratcovich@molndal.se, 0768-764558

Norrköpings stadsbibliotek (BOOK-IT)
Kontaktperson Elisabeth Cserhalmi, elisabeth.cserhalmi@norrkoping.se tel. 072-235 46 52

Umeå stadsbibliotek (BOOK-IT)
Kontaktperson Astrid Wolff Feychting, astrid.wolff.feychting@umea.se tel 090-16 33 20