Här nedan finns tips på Libris-relaterade länkar!


www.kb.se/libris/Startpaketguide-for-LIBRIS-registrerande-bibliotek/
En guide med information om vad det innebär att vara ett Librisregistrerande bibliotek.

www.kb.se/katalogisering
Katalogisatörens verktygslåda.

www.kb.se/libris/kontakta/sandlistor/
Epostlista för folkbiblioteken i Libris.

librisbloggen.kb.se
Följ utvecklingen på Librisbloggen!

Kultur i Väst – checklista
Kultur i Väst har sammanställt en checklista inför en övergång till Libris.

Libris för folkbiblioteken samarbete i en nationell katalog 140415
Rapporten har tagits fram av KB tillsammans med Arbetsgruppen för folkbibliotekens medlemskap i Libris. Publicerades 15 april 2015.

Slutrapport från projektet Införandet av Libris på Götabiblioteken
Götabiblioteken består av 14 folkbibliotek i Östergötlands län och Tranås kommun. Införandet av Libris på Götabiblioteken var ett projekt som genomfördes av Götabiblioteken i samband med Regionbibliotek Östergötland under perioden augusti 2014 till juni 2015. Sedan 1 januari 2015 är Götabiblioteken en del av Libriskollektivet.

Rapportens bilagor: bilaga 1,  bilaga 2,  bilaga 3, bilaga 4, bilaga 5, bilaga 6