Utbildningsmaterial

De bibliotek som har behov av utbildning i Libris-katalogisering och/eller Dewey kan delta i en kurs i Kungl. bibliotekets regi i Stockholm, se utbudet på Kungl. bibliotekets webbplats.

Kompletterande fortbildning

Utöver grundkursen kan det finnas behov av att lära sig mer om katalogisering av annat material.

I katalogisatörens verktygslåda på Kungl bibliotekets webbplats finns mallar och anvisningar för hur man katalogiserar så kallat folkbibliotekspecifikt material som kombinerat material, spelfilm, tv-spel med mera.

Sveriges depåbibliotek och lånecentral har nu, som ett komplement, tagit fram utbildningsfilmer som ska underlätta för folkbiblioteken när de ska börja katalogisera sitt material i Libris.

Utbildningsfilmer i katalogisering

Film Storstil  –  Så här katalogiserar du storstilsböcker i Voyager.

Film Postimport – Här får du en repetition i hur man gör postimport och kompletterar utländska poster i Voyager.

Film TV-spel – Så här katalogiserar du TV-spel i Voyager.