Seminarier

Sveriges depåbibliotek och lånecentral arrangerar i samarbete med Regionbibliotek Östergötland samt Kulturutveckling Region Gävleborg en seminariedag med fokus på mediestrategiskt arbete och frågor runt samlingarna och strävan efter likvärdig tillgång till litteratur och information.

Nästa temadag blir i Umeå torsdagen den 24 januari 2019.

Tidigare seminariedagar:

Kundernas marknad eller giftskåpets återkomst?
Medieurvalets dilemman: värderingar – åsikter – kvalitet
Linköping, 25 januari 2018

Ju fler kockar…
Gävle, 25 januari 2017