Järnvägsspår.

Danmark

Beställningar kan i regel skickas via e-post direkt till respektive bibliotek. En annan möjlighet är att logga in i Libris Biblioteksdatabas och klicka på rubriken ”Visa alla bibliotek” och avgränsa sedan sökningen genom att välja Danmark, för att se vilka danska bibliotek som tar emot beställningar via Libris.

Beställningar skickas i första hand till de danska centralbiblioteken (Gentofte, Herning, Odense, Roskilde, Vejle och Ålborg). Det går bra att skicka beställningar till de stora  folkbiblioteken, t ex Københavns kommunebibliotek.

Statsbiblioteket i Århus har sedan januari 2017 sammanslagits med Det Kongelige Bibliotek och bytt namn till Det Kgl. Bibliotek. Det har funktioner som motsvarar Sveriges depåbiblioteks och lånecentrals uppgifter och förmedlar danskt material till utländska bibliotek. Det går bra att skicka beställningar  till det Kongelige Bibliotek eller till andra danska forskningsbibliotek.