Avgifter

Boklån från danska folkbibliotek är i stort sett alltid gratis, med det kan förekomma att de danska forsknings- och specialbiblioteken tar betalt för boklån, oftast i form av en IFLA-voucher/lån. Kontakta oss om ni behöver hjälp.

Kopior från danska folkbibliotek levereras i regel gratis, medan de danska forsknings- och specialbiblioteken nästan alltid tar betalt för kopior. Prisuppgifter kan sökas på respektive biblioteks webbplats.