Hörlurar som ligger på en boktrave.

Talböcker

Nota, Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder, erbjuder möjlighet för privatpersoner i Sverige att låna talböcker genom dem. För att registreras som låntagare måste man fylla i en blankett, som ska skrivas under och stämplas av det lokala svenska biblioteket innan det skickas till Nota. Länkar till anmälningsblanketter.

För lån av talböcker från Danmark se även MTM:s faktablad Lån av talböcker inom och utom Norden (pdf).