Takfönster.

E-böcker

E-böcker och andra e-medier är en viktig del av bibliotekens mediebestånd. Under denna sida har vi samlat länkar till e-material, som i möjligaste mån ska kunna läsas kostnadsfritt, i fulltext och direkt på skärmen.

Sverige

Dramawebben.se
URL: http://www.dramawebben.se
Sökbart digitalt pjäsarkiv med upphovsrättsligt fri svensk dramatik från 1600-talet och framåt. Databasen innehåller uppgifter om författare, urpremiär, tryckår, antal akter, rollista m.m. samt själva dramatexterna som digitala fotokopior och pdf-dokument. Dramawebben innehåller ca 500 pjäser och växer i takt med att nya verk blir kända.
Upphov: Dramawebben.se

Litteraturbanken.se
URL:http://www.litteraturbanken.se/
Textarkiv med svensk skönlitteratur, huvudsakligen klassiker, i fulltext samt ett mindre antal betydelsefulla översättningar. De skönlitterära texterna kompletteras med kringmaterial som presentationer och kommentarer. Verken publiceras ofta i flera versioner, som e-text, e-pub eller pdf-filer samt ibland i faksimilutgåvor.
Samlingen är sökbar och bläddringsbar via alfabetiska register.
Upphov: Svenska Akademien ; Kungl. Vitterhetsakademien ; Kungl. Biblioteket ; Svenska Vitterhetssamfundet

Läs en bok – Read a bok
URL:http://www.las-en-bok.com
Ickekommersiell webbplats med e-böcker i pdf-format som författarna gratis ställer till förfogande. Uppdateras löpande och innehåller böcker av alla kategorier på svenska och engelska. Under Författarlistan finns presentationer av de medverkande författarna.
Upphov: Tord Wallström

Projekt Runeberg
URL:http://runeberg.org/katalog.html
Webbarkiv för klassisk nordisk litteratur med stor övervikt för svenskt material. Arkivet lanserades 1992 som ett i huvudsak ideellt initiativ och finansieras huvudsakligen med donationer
Upphov: Projekt Runeberg

Utanför Norden

Arabic Collections online
URL: http://dlib.nyu.edu/aco/
Arabic Collections online (ACO) är ett allmänt tillgängligt digitalt biliotek. ACO tillhandahåller för närvarande, 2020, digital åtkomst till 11 566 volymer i närmare 7 000 olika ämnen.
Upphov:

Bartleby.com
URL: http://www.bartleby.com/verse
Bartleby.com ger möjlighet till samsökning i framförallt engelskspråkiga lyrikantologier. Förutom lyrik innehåller webbplatsen även referensverk, skön- och faktalitteratur i fulltext. Använd fritextsökning eller bläddra i innehållet med hjälp av av registren Subjects, Titles eller Authors.
Upphov: Bartleby.com

Feedbooks
URL: http://www.feedbooks.com/
Feedbooks innehåller både e-böcker som är gratis och som kostar. Gratisböckerna finns under Free Public Domain Books eller Free Original Books och kan laddas ner utan att anmäla sig. Man kan välja mellan formaten pdf, epub och Kindle. Mest engelskspråkig litteratur, men även böcker på franska, italienska, spanska och tyska.
Upphov: Feedbooks

Google books
URL:https://books.google.se/?hl=sv
Databas med böcker från hela världen. Om boken inte är copyrightskyddad kan den läsas helt eller delvis online. Använd det avancerade sökformuläret för att ange t ex att endast fulltext önskas (Visa endast obegränsad förhandsgranskning). Här kan man även välja språk, begränsa i tid och till tidskrifter.
Upphov: Google

HathiTrust
URL: https://www.hathitrust.org/
Innehåller digitaliserade böcker och tidskrifter från många forskningsbibliotek. Innehållet kommer bl a från Google books, Internet Archive och biblioteken själva.
Klicka i rutan ”Full view only” om endast fulltexter önskas.
Upphov: HathiTrust

International Children’s Digital Library (ICDL)
URL: http://www.childrenslibrary.org/icdl/SimpleSearchCategory
Drygt 4 500 barn- och ungdomsböcker på 59 olika språk. Flest böcker finns på engelska, följt av persiska (farsi), mongoliska, spanska tyska och serbiska. Man kan söka på ålder, ämnen m.m. och få fram böckerna i fulltext.
Upphov: International Children´s Digital Library Foundation

Librivox: acoustical liberation of books in the public domain
URL: http://librivox.org/search
Sökbar databas som innehåller fria ljudböcker från hela världen, inlästa av volontärer. De flesta verken är på engelska, men det finns en del på andra språk, som finska, spanska, tyska och japanska. Det går även att bläddra via författare, titel, ämne eller språk.
Upphov: Hugh McGuire

Open Library
URL: https://openlibrary.org/
Open Library:s målsättning är att samla katalogposter för all utgivning, för närvarande (2018) innehåller den 20 miljoner katalogposter. Länkar till e-boksformat om sådana finns tillgängliga på webbplatsen. En del e-böcker kan läsas direkt på skärmen, utan registrering och många fler kan lånas om man registrerar sig (gratis).
Upphov: Internet Archive

Project Gutenberg
URL:http://www.gutenberg.org/
Omfattande sökbart fulltextarkiv med ca 57 000 fria e-böcker, både fack- och skönlitteratur, men huvudsakligen äldre litteratur där upphovsrätten gått ut. Ett 50-tal språk är representerade och texterna presenteras vanligtvis i e-pub, html m fl format.
Det går även att söka efter författare, titel, språk m m.
Upphov: Project Gutenberg

Standard Ebooks
https://standardebooks.org/ebooks
Standard e-böcker är ett icke-vinstdrivande projekt som producerar nya utgåvor av fria e-böcker. Gratis.