Takfönster.

E-böcker

E-böcker och andra e-medier är en viktig del av bibliotekens mediebestånd. Under denna sida har vi samlat länkar till e-material, som i möjligaste mån ska kunna läsas kostnadsfritt, i fulltext och direkt på skärmen.

Sverige

Bläddra
URL:https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/biblioteksutveckling/nationella-minoriteters-bibliotek/bladdra.html
Bläddra är en app för mobil och surfplatta med e-böcker på romani chib och samiska. Innehåller både fack- och skönlitteratur. Det långsiktiga målet är att appen även ska innehålla litteratur på finska, jiddisch och meänkieli.
Upphov: Kungl. Biblioteket

Dramawebben.se
URL: http://www.dramawebben.se
Sökbart digitalt pjäsarkiv med upphovsrättsligt fri svensk dramatik från 1600-talet och framåt. Databasen innehåller uppgifter om författare, urpremiär, tryckår, antal akter, rollista m.m. samt själva dramatexterna som digitala fotokopior och pdf-dokument. Dramawebben innehåller ca 650 pjäser och växer i takt med att nya verk blir kända.
Upphov: Dramawebben.se

Litteraturbanken.se
URL:http://www.litteraturbanken.se/
Textarkiv med svensk skönlitteratur, huvudsakligen klassiker, i fulltext samt ett mindre antal betydelsefulla översättningar. De skönlitterära texterna kompletteras med kringmaterial som presentationer och kommentarer. Verken publiceras ofta i flera versioner, som e-text, e-pub eller pdf-filer samt ibland i faksimilutgåvor.
Upphov: Svenska Akademien ; Kungl. Vitterhetsakademien ; Kungl. Biblioteket ; Svenska Vitterhetssamfundet ;  Språkbanken ; Svenska litteratursällskapet i Finland.

Projekt Runeberg
URL:http://runeberg.org/katalog.html
Webbarkiv för klassisk nordisk litteratur med stor övervikt för svenskt material. Arkivet lanserades 1992 som ett i huvudsak ideellt initiativ och finansieras huvudsakligen med donationer
Upphov: Projekt Runeberg

Världens bibliotek
URL: https://varldensbibliotek.se
Världens bibliotek främjar läsning och jämlik tillgång till litteratur bland personer i Sverige som talar något av de stora migrantspråken. För närvarande finns cirka 700 böcker på albanska, arabiska, assyriska/syrianska, bosniska/kroatiska/serbiska, kurdiska, persiska/dari, polska, somaliska, thailändska, tigrinska och turkiska. Böckerna går att läsa eller lyssna på direkt i webbtjänsten. För konto krävs epostadress, tjänsten är gratis att använda.
Upphov: Biblioteken i Malmö, Stockholms stadsbibliotek och Nasjonalbiblioteket i Norge.

Utanför Norden

Arabic Collections online
URL: http://dlib.nyu.edu/aco/
Arabic Collections online (ACO) är ett allmänt tillgängligt digitalt biliotek. ACO tillhandahåller för närvarande, 2021, digital åtkomst till 15 500 volymer i drygt 9 000 olika ämnen.
Upphov:  New York University, Princeton, Cornell, Columbia, American University in Cairo, American University of Beirut, United Arab Emirates National Archives and Qatar National Library.

Bartleby.com
URL: http://www.bartleby.com/verse
Bartleby.com ger möjlighet till samsökning i framförallt engelskspråkiga lyrikantologier. Förutom lyrik innehåller webbplatsen även referensverk, skön- och faktalitteratur i fulltext. Använd fritextsökning eller bläddra i innehållet med hjälp av av registren Subjects, Titles eller Authors.
Upphov: Bartleby.com

Google books
URL:https://books.google.se/?hl=sv
Databas med böcker från hela världen. Om boken inte är copyrightskyddad kan den läsas helt eller delvis online. Använd det avancerade sökformuläret för att ange t ex att endast fulltext önskas (Visa endast obegränsad förhandsgranskning). Här kan man även välja språk, begränsa i tid och till tidskrifter.
Upphov: Google

HathiTrust
URL: https://www.hathitrust.org/
Innehåller digitaliserade böcker och tidskrifter från många forskningsbibliotek. Innehållet kommer bl a från Google books, Internet Archive och biblioteken själva.
Klicka i rutan ”Full view only” om endast fulltexter önskas.
Upphov: HathiTrust

Librivox: acoustical liberation of books in the public domain
URL: http://librivox.org/search
Databas som innehåller fria ljudböcker från hela världen, inlästa av volontärer. De flesta verken är på engelska, men det finns en del på andra språk, som finska, spanska, tyska och japanska. Det går även att bläddra via författare, titel, ämne eller språk.
Upphov: Librivox

Open Library
URL: https://openlibrary.org/
Open Library:s målsättning är att samla katalogposter för all utgivning, innehåller ca 20 miljoner katalogposter. Länkar till e-boksformat om sådana finns tillgängliga på webbplatsen. En del e-böcker kan läsas direkt på skärmen, utan registrering och många fler kan lånas om man registrerar sig (gratis).
Upphov: Internet Archive

Project Gutenberg
URL:http://www.gutenberg.org/
Omfattande sökbart fulltextarkiv med ca 60 000 fria e-böcker, både fack- och skönlitteratur, men huvudsakligen äldre litteratur där upphovsrätten gått ut. Ett 50-tal språk är representerade och texterna presenteras vanligtvis i e-pub, html m fl format.
Det går även att söka efter författare, titel, språk m m.
Upphov: Project Gutenberg

Standard Ebooks
https://standardebooks.org/ebooks
Standard e-böcker är ett icke-vinstdrivande projekt som producerar nya utgåvor av fria e-böcker. Gratis.
Upphov: The Standard Ebooks project