Kontaktuppgifter till finska bibliotek

Helsingfors stadsbibliotek är Centralbibliotek för de allmänna biblioteken i Finland. Svenska bibliotek kan kontakta kaukopalvelu@hel.fi med frågor om fjärrlån.

Depåbiblioteket i Finland tar emot fjärrlånebeställningar från utländska bibliotek. Kontaktuppgifter här.

Här finns listor över Maakuntakirjastot (landskapsbibliotek), universitetsbibliotek och specialbibliotek (men inga kontaktuppgifter för fjärrlån).

BaseBibliotek är användbar när man söker e-postadresser till finska bibliotek och deras fjärrlåneservice.