Frimärken.

Kontaktuppgifter till finska bibliotek

Helsingfors stadsbibliotek är Centralbibliotek för de allmänna biblioteken i Finland. Svenska bibliotek kan kontakta kaukopalvelu@hel.fi med frågor om fjärrlån.

Depåbiblioteket i Finland tar emot fjärrlånebeställningar från utländska bibliotek. Kontaktuppgifter här.

Alla allmänna biblioteks kontaktuppgifter och webbkataloger hittar du i Biblioteksregistret.

Här finns listor över universitetsbibliotek och specialbibliotek.

BaseBibliotek är användbar när man söker e-postadresser till finska bibliotek och deras fjärrlåneservice.