Katalogskåp.

Bibliotekskataloger i Finland

Melinda

Melinda innehåller Finlands nationalbibliografi samt uppgifter om material på universitetsbiblioteken, flera yrkeshögskolebibliotek, Riksdagens bibliotek, Depåbiblioteket och Statistikbiblioteket. Melinda kommer stegvis att bli en gemensam metadataresurs för de finländska biblioteken.

Vaari-bibliotekskatalogen

Finska depåbibliotekets katalog. Samlingarna består av gallrad litteratur från allmänna och vetenskapliga bibliotek. Bibliotek – även utländska – kan kontakta depåbiblioteket, ill.varastok@varastokirjasto.fi, få inloggning till katalogen och sedan beställa material direkt i Vaari.

Frank-samsökning

Lokalisera material på finska bibliotek. Du kan söka i de allmänna bibliotekens, specialbibliotekens och universitetsbibliotekens kataloger. Markera först bibliotekskatalog(er) och skriv sedan in din sökning.

Finna.fi

Samtidig sökning i arkivens, bibliotekens och museernas material.

HelMet

Samkatalog för Helsingfors stadsbibliotek samt tre kranskommuner. Helsingfors och Esbo lånar ut på fjärrlån.

Helka

Katalog för Helsingfors universitetsbibliotek.

Alma

Åbo Akademis bibliotekskatalog.

Slaviska biblioteket

Slaviska biblioteket vid Helsingfors universitet har en stor samling litteratur på ryska. Böcker från 1960 och framåt kan fås som hemlån. Biblioteket har pliktxemplar från tsartiden1828-1917 med 110 000 band. Även tidningar och tidskrifter ingår. Från Sovjettiden finns litteratur från Sovjetunionen och det slaviska språkområdet. Nyförvärv görs på material om Ryssland och Östeuropa. Merparten av samlingen (men inte all periodika) är sökbar via HELKA. Vid frågor kontakta kk-slav@helsinki.fi.