Avgifter

Folkbiblioteken i Finland tar ingen avgift för fjärrlån eller kopior.

Landskapsbiblioteken skickar gratis boklån och även kopior är vanligtvis gratis.

Depåbibliotekets tjänster är avgiftsfria.

Universitets- och specialbibliotek tar i regel ut en avgift för både lån och kopior.