Kyrkoarkivalier

Riksarkivet förvaltar och förmedlar kyrkoarkivalier i Finland. All information på verkets hemsida finns både på finska och svenska. Bekanta dig med Nättjänster och databaser och material i Riksarkivet.

Riksarkivets digitalarkiv innehåller bland annat Generalregistret över bosättningen i Finland, kyrkoböcker, mantalslängder, krigsdagböcker, jordeböcker och kartor som tillhört lantmäteriförvaltningen. Se innehållet via arkivets katalogträd.

I databasen HisKi finns dopböcker, vigselböcker och begravningsböcker. Läs mera om HisKi och andra forskarresurser på Genealogiska samfundets i Finland sida Vad är släktforskning.