Hörlurar som ligger på en boktrave.

Talböcker från Norge

Hos NLB – Biblioteket for lyd og punkt kan privatpersoner bosatta i Sverige låna böcker. Även svenska bibliotek kan förmedla lån från NLB. Man måste fylla i ett ansökningsformulär med bekräftelse på att man har en läsnedsättning. Formulär för ansökan finns att hämta på webbplatsen och skickas sedan till NLB med post.

För lån av talböcker från Norge se även MTM:s faktablad Lån av talböcker inom och utom Norden (pdf).