Takfönster.

Tidningar, tidskrifter

Sverige

Dagstidningar efter 1900
URL: http://www.kb.se/samlingarna/tidningar-tidskrifter/soka/Nya-Lundstedt-tidningar/
Bibliografiska beskrivningar för svenska dagstidningar från år 1900 och framåt.
Upphov: Kungl. biblioteket

Mikrofilmade svenska dagstidningar (pdf)
URL: http://www.kb.se/samlingarna/tidningar-tidskrifter/Mikrofilmade-tidningar/
Alfabetisk förteckning över mikrofilmade svenska dagstidningar. Uppgift lämnas om vilka perioder som är filmade och beståndet på de olika biblioteken. Beståndsuppgift anges med ort och bibliotekssigel. Tidningsfilm 1979 och framåt innehåller även editioner och löpsedlar när de förekommer
Upphov: Kungl. biblioteket

Nya Lundstedt, dagstidningar
URL: https://www.kb.se/hitta-och-bestall/om-samlingar-och-material/tidskrifter.html
Digital utgåva av Bernhard Lundstedts ”Sveriges periodiska litteratur”. Bibliografin innehåller information om cirka 3 000 tidskrifter och dagstidningar, som utgavs i Sverige 1645-1899. Tre delar via länk från Kungliga bibliotekets webbplats.
Upphov: Bernhard Lundstedt

Nya Lundstedt, tidskrifter
URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=nb
Nya Lundstedt (NLT) ingår i nationalbibliografin i Libris. Under Delmängd (högerspalten längst ner) välj Nya Lundstedt. Bibliografin innehåller uppgifter om svenska tidskrifter från 1900 och framåt.
Upphov: Kungl. biblioteket

Svenska dagstidningar
URL: http://tidningar.kb.se/
Från och med januari 2014 digitaliseras alla svenska dagstidningar istället för att som tidigare mikrofilmas. Svenska dagstidningar innehåller digitaliserade dagstidningar från över 1300 titlar mellan åren 1645 till och med idag. På grund av upphovsrätt så medges endast fri tillgång till material äldre än 115 år. För att läsa det upphovsrättsskyddade materialet måste du besöka KB:s mikrofilmsläsesal i Humlegården i Stockholm eller följande bibliotek i Sverige.
För att kunna erbjuda visning och sökning i detta material har KB utvecklat en ny söktjänst. Läs mer om tjänsten.
Söktips
Upphov: Kungl. biblioteket

Tidskrift.nu
URL: http://www.tidskrift.nu/katalog.php
Uppgifter om både tryckta och digitala tidskrifter. Sök alfabetiskt eller efter ämne.
Upphov: TVS (Text Visuell Studio) samt respektive tidskrift

Norden

Danska tidsskrifter og aviser på Internettet
URL: http://www.kb.dk/da/nb/materialer/e-ressourcer/da_tssliste/index.html
Lista över danska tidskrifter och tidningar på nätet. Alfabetisk sökning. Uppdateras inte längre.
Upphov: Det Kongelige Bibliotek

DIGI – Nationalbibliotekets digitala samlingar 1771-1920
URL: http://digi.kansalliskirjasto.fi/
Finländska dagstidningar och tidskrifter i fulltext från perioden 1771-1920. Genom att bläddra i materialet får man en överblick av omfånget.
Upphov: Nationalbiblioteket

Utanför Norden

DOAJ – Directory of open access journals
URL: http://www.doaj.org/
Länksamling som förtecknar kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter med fritt tillgängliga artiklar online. Bocka för Articles för sökning av artiklar.
Upphov: DOAJ

 

Newspaper map
URL: http://newspapermap.com/
Över 10 000 dagstidningar i världen presenterade i Google maps och med möjlighet att översätta tidningssidorna direkt med Google översätt.
Upphov: Great name

Pressreader
URL: https://www.pressreader.com
Abonnemangsdatabas med ca 7 000 dagstidningar och tidskrifter på ett 60-tal språk. Ger tillgång till digitala kopior av de tryckta tidningarna samma dag som de utkommer. Ljuduppspelning och innehållsförteckning finns.  Även svenska tidningar finns med. Det går att söka i publikationernas innehåll samt att avgränsa med datum, språk och publikation.
Upphov: PressReader Inc