Takfönster.

Allmänna artikeldatabaser

Sverige

ArtikelSök
URL: http://btj.se/sb/FrontServlet?jump=asok
Referenser till artiklar från totalt 1300 huvudsakligen svenska tidningar och tidskrifter från 1979 och framåt. Årsböcker indexerades fram till 1997. Länkar till fulltexter finns i vissa fall.
Upphov: Bibliotekstjänst

Retriever Research – Mediearkivet
URL: http://www.retriever-info.com/se/tjaenster/research.html
Fulltextartiklar från cirka 700 tidningar och tidskrifter varav cirka 200 är dagstidningar, resten fack- och populärpress och nyhetsbyråer. Under Visa källor kan man se vilka publikationer som finns med. Klicka på i:et för information om vilken tidsperiod som material ur tidningen/tidskriften finns med. Artiklar från 1990-talets slut och framåt. Artiklarna blir tillgängliga samma dag de publiceras i den tryckta upplagan.
Upphov: Retriever

Svenskt pressregister
URL:http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A780202&dswid=-3492
Referenser till artiklar från 15 svenska dagstidningar. Åren 1880-1902 finns i bokform. Mellan 1904 -1906 är den digitala förteckningen komplett för alla ingående dagstidningar och delvis för åren 1903 och 1907-1911. Signerade artiklar, skönlitterära bidrag och recensioner ingår. Förutom möjlighet att söka med ctrl+F i PDF-filen finns det fyra register för författare, recensenter, kompositörer och konstnärer i slutet av PDF-dokumentet.
Upphov: Mittuniversitetet

Norden

Arto
URL: https://kansalliskirjasto.finna.fi/Search/Results?hiddenFilters%5B0%5D=%23%3A%22%28building%3A1%2FNLF%2Farto%2F%29%22&type=AllFields
En samling av finländska tidnings- och monografiartiklar. Finns många länkar till fulltext, men ”användarrätt” krävs ibland.
Referenserna är sökbara i både Nationalbibliotekets söktjänst och Finna.fi.
Upphov: Nationalbiblioteket

Databasen Presstanda
URL: http://presstanda.fi/search/
Referenser till artiklar i finlandssvenska tidningar och tidskrifter från 1990 och framåt. Då fulltext inte finns, är det bäst att vända sig till Brages pressarkiv för att beställa papperskopior av materialet.
Upphov: Brages pressarkiv

DIGI – Nationalbibliotekets digitala samlingar
URL: http://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/search
Finländska dagstidningar och tidskrifter i i fulltext från perioden 1771-1920. Genom att bläddra i materialet får man en överblick av omfånget.
Upphov: Nationalbiblioteket

Kontentti
URL: http://www.varastokirjasto.fi/digiphpt/kontentti_se.php
Inscannade innehållsförteckningar från ett 60-tal finländska tidskrifter. Tidskrifterna är äldre än 15 år, några är på svenska (t.ex. Finsk tidskrift, Finsk militär tidskrift, Historisk tidskrift för Finland). Det är möjligt att beställa artiklar via databasen. Beställningstjänsten är gratis för bibliotek som har registrerat sig.
Upphov: Depåbiblioteket

Norart
Referenser till artiklar i norska och nordiska tidskrifter och årsböcker huvudsakligen från 1980-talet och framåt. Alla ämnesområden är representerade. Den som har ett biblioteksnummer och auktoritetskod kan använda beställningsfunktionen i Norart. Bibliotek kan få dessa koder gratis genom att kontakta basebibliotek@nb.no.
Upphov: Nasjonalbiblioteket

Utanför Norden

DOAJ – Directory of open access journals
URL: https://doaj.org/
Länksamling som förtecknar kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter med fritt tillgängliga artiklar online. Bocka för Articles för sökning av artiklar.
Upphov: DOAJ