Bibliografier

Sverige

Nationalbibliografin
URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=nb
Databasen ingår i Libris och innehåller även Nya Lundstedt – Tidskrifter och Svensk musikförteckning, Förtecknar böcker, tidskrifter, dagstidningar, kartor m.m. sedan 1866.
Upphovsman: Kungl. biblioteket

Suecana extranea
URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=suec
Bibliografi över litteratur på främmande språk om Sverige samt svensk litteratur i översättning till främmande språk. Utgör en deldatabas i Libris och omfattar över 50 000 titlar. Materialet bygger på Kungl. bibliotekets förvärv.
Upphovsman: Kungl. biblioteket

Svenskt boklexikon : åren 1830-1865
URL: http://runeberg.org/linnstrom/
Digital faksimilutgåva av det tryckta verket, del av Nationalbibliografin. Har inte införlivats i Libris i sin helhet.
Upphovsman: Hjalmar Linnström ; Projekt Runeberg

Äldre svensktryck
URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=svetryck
Deldatabas i Libris som innehåller Sveriges bibliografi 1600-talet av Isak Collijn, Svensk bibliografi 1700-1829 och Svenskt offentligt tryck -1833.
Upphovsman: Kungl. Biblioteket

Norden

Bibliotheca Danica 1482-1840
URL: http://www5.kb.dk/da/kb/service/nationalbibliografi/bibliothecadanica.html
Katalogen omfattar i stort sett alla tryckta danska publikationer för perioden. Alla poster är tillgängliga online i REX. Dansk Bogfortegnelse fortsätter nationalbibliografin och från 1970 ingår den i bibliotek.dk.
Upphovsman: Det Kongelige Bibliotek

Fennica
URL: http://fennica.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?LANGUAGE=Swedish&DB=local&PAGE…
Finlands nationalbibliografi innehåller uppgifter om böcker och periodika fr.o.m. 1488, kartmaterial fr.o.m. 1600-talet och AV-material fr.o.m. 1981. Noter, musikinspelningar och artiklar ingår inte.
Upphovsman: Finlands nationalbibliotek

Norbok
URL: http://www.nb.no/baser/norbok2/norbok.php
Böcker, småtryck, kartor e-böcker m.m. utgivna i Norge. Fullständig täckning fr.o.m. 1921 men mycket äldre material ingår också. Innehåller ej periodika. Det äldsta trycket från Norge är från 1643.
Upphovsman: Nasjonalbiblioteket

Utanför Norden

Index Translationum
URL: http://databases.unesco.org/xtrans/xtra-form.shtml
Innehåller information om titlar som översatts och getts ut i UNESCO:s medlemsländer sedan 1979. Äldre översättningar måste sökas i de tryckta utgåvorna. Basen uppdateras årligen och innehåller ca 2 000 000 referenser till böcker från olika ämnesområden.
Upphovsman: UNESCO