Takfönster.

Bibliografier

Sverige

Nationalbibliografin
URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=nb
Databasen ingår i Libris och innehåller även Nya Lundstedt – Tidskrifter och Svensk musikförteckning, Förtecknar böcker, tidskrifter, dagstidningar, kartor m.m. sedan 1866.
Upphov: Kungl. biblioteket

Suecana extranea
URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=suec
Bibliografi över litteratur på främmande språk om Sverige samt svensk litteratur i översättning till främmande språk. Utgör en deldatabas i Libris. Materialet bygger på Kungl. bibliotekets förvärv.
Upphov: Kungl. biblioteket

Svenskt boklexikon : åren 1830-1865
URL: http://runeberg.org/linnstrom/
Digital faksimilutgåva av det tryckta verket, del av Nationalbibliografin. Har inte införlivats i Libris i sin helhet.
Upphov: Hjalmar Linnström ; Projekt Runeberg

Äldre svensktryck
URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=svetryck
Deldatabas i Libris som innehåller Sveriges bibliografi 1600-talet av Isak Collijn, Svensk bibliografi 1700-1829 och Svenskt offentligt tryck -1833.
Upphov: Kungl. Biblioteket

Norden

Bibliotheca Danica 1482-1840
URL: http://www5.kb.dk/da/kb/service/nationalbibliografi/bibliothecadanica.html
Katalogen omfattar i stort sett alla tryckta danska publikationer för perioden. Alla poster är tillgängliga online i REX. Dansk Bogfortegnelse fortsätter nationalbibliografin och från 1970 ingår den i bibliotek.dk.
Upphov: Det Kongelige Bibliotek

Fennica
URL:https://kansalliskirjasto.finna.fi/?lng=sv
Välj Nationalbibliografin i menyn för sökning enbart i Fennica.
Finlands nationalbibliografi innehåller uppgifter om böcker från och med 1488, tidningar från och med 1771, serier och kartor samt audiovisuellt och elektroniskt material.
Söktips finns här.
Läs mer om Fennica här.
Upphov: Nationalbiblioteket

Norbok
Norsk bokfortegnelse ingår i Oria
Upphov: Nasjonalbiblioteket

Utanför Norden

Index Translationum
URL: http://databases.unesco.org/xtrans/xtra-form.shtml
Innehåller information om titlar som översatts och getts ut i UNESCO:s medlemsländer sedan 1979. Äldre översättningar måste sökas i de tryckta utgåvorna. Basen uppdateras årligen och innehåller ca 2 000 000 referenser till böcker från olika ämnesområden.
Upphov: UNESCO