Bibliografier

Sverige

Nationalbibliografin
URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=nb
Databasen ingår i Libris och innehåller även Nya Lundstedt – Tidskrifter och Svensk musikförteckning, Förtecknar böcker, tidskrifter, dagstidningar, kartor m.m. sedan 1866.
Upphovsman: Kungl. biblioteket

Suecana extranea
URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=suec
Bibliografi över litteratur på främmande språk om Sverige samt svensk litteratur i översättning till främmande språk. Utgör en deldatabas i Libris och omfattar över 50 000 titlar. Materialet bygger på Kungl. bibliotekets förvärv.
Upphovsman: Kungl. biblioteket

Svenskt boklexikon : åren 1830-1865
URL: http://runeberg.org/linnstrom/
Digital faksimilutgåva av det tryckta verket, del av Nationalbibliografin. Har inte införlivats i Libris i sin helhet.
Upphovsman: Hjalmar Linnström ; Projekt Runeberg

Äldre svensktryck
URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=svetryck
Deldatabas i Libris som innehåller Sveriges bibliografi 1600-talet av Isak Collijn, Svensk bibliografi 1700-1829 och Svenskt offentligt tryck -1833.
Upphovsman: Kungl. Biblioteket

Norden

Bibliotheca Danica 1482-1840
URL: http://www5.kb.dk/da/kb/service/nationalbibliografi/bibliothecadanica.html
Katalogen omfattar i stort sett alla tryckta danska publikationer för perioden. Alla poster är tillgängliga online i REX. Dansk Bogfortegnelse fortsätter nationalbibliografin och från 1970 ingår den i bibliotek.dk.
Upphovsman: Det Kongelige Bibliotek

Fennica
URL:https://kansalliskirjasto.finna.fi/?lng=sv
Välj Nationalbibliografin i menyn för sökning enbart i Fennica.
Finlands nationalbibliografi innehåller uppgifter om böcker från och med 1488, tidningar från och med 1771, serier och kartor samt audiovisuellt och elektroniskt material.

Söktips finns här: https://kansalliskirjasto.finna.fi/kansalliskirjastofikka/Content/help
Läs mer om Fennica här: https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/node/161

Upphovsman:Nationalbiblioteket

Norbok
Norsk bokfortegnelse ingår i Oria 

Utanför Norden

Index Translationum
URL: http://databases.unesco.org/xtrans/xtra-form.shtml
Innehåller information om titlar som översatts och getts ut i UNESCO:s medlemsländer sedan 1979. Äldre översättningar måste sökas i de tryckta utgåvorna. Basen uppdateras årligen och innehåller ca 2 000 000 referenser till böcker från olika ämnesområden.
Upphovsman: UNESCO