Arkiv, bibliotek, museer

Sverige

Alvin – portal för kulturarvssamlingar
URL: http://www.alvin-portal.org/alvin/home.jsf
Sök bland arkiv, handskrifter, bilder, kartor m.m. vid svenska bibliotek och arkivinstitutioner. Här finns person-, släkt- förenings- och institutionsarkiv. Enkel och avancerad sökfunktion finns.
Upphovsman: Universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund och Göteborg samt Linköpings stadsbibliotek

Digitalt museum
URL: http://digitaltmuseum.se/
Sökbart arkiv med föremål, foton, bildkonst från ett 60-tal svenska museers samlingar. Sökruta och möjlighet att filtrera sökresultat finns.
Upphovsman: De deltagande museerna.

Kringla
URL: http://www.kringla.nu/kringla/
En samordnad söktjänst där muséer och arkiv bidrar med information om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och fotografier. Se anslutna institutioner. Man kan också söka i karta. Här finns sökhjälp.
Upphovsman: Riksantikvarieämbetet

Sondera
URL: http://sondera.kb.se/
Sondera söker samtidigt i Libris, Svensk Mediedatabas och Nationell ArkivDatabas och visar hur en företeelse dokumenterats i tryckta källor, radio och TV och originalhandlingar.
Upphovsman: Kungl. biblioteket, Riksarkivet

Norden

Finna
URL: https://www.finna.fi/
Sökportal för arkiv, bibliotek och museer i Finland. Innehåller uppgifter om artiklar, avhandlingar, böcker, bilder, dokument, kartor, föremål och ljudupptagningar.
Bilderna är vattenmärkta, ej nedladdningsbara.
Upphovsman: Nationalbiblioteket i samarbete med de medverkande institutionerna

Utanför Norden

DPLA
URL: http://dp.la/
Digital Public Library of America är en portal som samsöker i digitala samlingar av 1100 kulturarvsinstitutioner. Man kan söka via Exhibitions, Map, Timeline eller Bookshelf. Sökningen kan förfinas med tid, språk, ämne mm. Länk från katalogposten till institutionen som har den digitala utgåvan. Ibland fritt tillgängligt i fulltext, ibland låst.
Upphovsman: Digital Public Library of America

Europeana
URL: http://europeana.eu/portal/
Europeana visar det europeiska kulturarvet. Genom sidan kan man studera målningar, teckningar, kartor, foton och bilder av konstföremål, läsa böcker, tidningar, brev, dagböcker och arkivhandlingar, lyssna på musik eller inspelat tal, se filmer, nyhetssändningar eller TV-program. De medverkande institutionerna (arkiv, bibliotek, museer och forskningsinstitutioner)i ett 40-tal länder har i dagsläget (2018) bidragit med närmare 60 miljoner digitaliserade verk. Söktips finns här.
Upphovsman: Europeana.eu, c/o the Koninklijke Bibliotheek, Haag

World Digital Library
URL: http://www.wdl.org/en/
Ett globalt samarbetsprojekt som visar digitaliserat material från 193 länder. Fokus ligger på ursprungliga källor såsom manuskript, kartor, rara böcker, foton och tryck samt film- och ljudinspeldningar med dokumentärt innehåll.
Upphovsman: Library of Congress, UNESCO samt bidragande institutioner