Takfönster.

Arkiv, bibliotek, museer

Sverige

Alvin – portal för kulturarvssamlingar
URL: http://www.alvin-portal.org/alvin/home.jsf
Sök bland arkiv, handskrifter, bilder, kartor m.m. vid svenska bibliotek och arkivinstitutioner. Här finns person-, släkt- förenings- och institutionsarkiv. Enkel och utökad sökfunktion finns.
Upphov: Universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund och Göteborg

Digitalt museum
URL: http://digitaltmuseum.se/
Sökbart arkiv med bl a föremål, foton, bildkonst, design, arkitektur från många olika samlingar hos museer, föreningar och arkivinstitutioner. Sökruta och möjlighet att filtrera sökresultat finns.
Upphov: De deltagande museerna.

Kringla
URL: http://www.kringla.nu/kringla/
En samordnad söktjänst där museer, arkiv och register bidrar med information om fornlämningar, byggnadsminnen, föremål och fotografier. Se anslutna institutioner. Man kan också söka i karta. Här finns sökhjälp.
Upphov: Riksantikvarieämbetet

Nationell arkivdatabas, NAD
URL:https://sok.riksarkivet.se/nad
Här finns information om arkiv i Sverige. NAD publicerar information om arkiv och samlingar hos Riksarkivet, kommun- och regionarkiv, folkrörelse- och föreningsarkiv, näringslivsarkiv, museer, bibliotek med flera.
Söktips finns här.
Sökhjälp finns här.
Upphov: Riksarkivet

Svensk mediedatabas, SMDB
URL:https://smdb.kb.se/
Söktjänst för Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. Här finns uppgifter om tv, radio, video, biovisad film, skivor och datorspel, liksom smalfilmer från filmarkivet i Grängesberg.
SMDB täcker de flesta svenska sändningar och utgåvor sedan 1979, men innehåller även äldre material.
Söktips för både enkla och utökade sökningar.
Upphov: Kungliga biblioteket

Norden

Finna
URL: https://www.finna.fi/
Sökportal för arkiv, bibliotek och museer i Finland. Innehåller uppgifter om artiklar, avhandlingar, böcker, bilder, dokument, kartor, föremål och ljudupptagningar.
Upphov: Nationalbiblioteket i samarbete med de medverkande institutionerna

Utanför Norden

DPLA
URL: http://dp.la/
Digital Public Library of America är en portal som samsöker i digitala samlingar i ett antal amerikanska kulturarvsinstitutioner. Sökningen kan förfinas med tid, språk, ämne mm. Länk från katalogposten till institutionen som har den digitala utgåvan. Ibland fritt tillgängligt i fulltext, ibland låst.
Upphov: Digital Public Library of America

Europeana
URL: http://europeana.eu/portal/
Europeana visar det europeiska kulturarvet. Genom sidan kan man studera målningar, teckningar, kartor, foton och bilder av konstföremål, läsa böcker, tidningar, brev, dagböcker och arkivhandlingar, lyssna på musik eller inspelat tal, se filmer, nyhetssändningar eller TV-program.
Söktips finns här.
Upphov: Europeana.eu, c/o the Koninklijke Bibliotheek, Haag

World Digital Library
URL: http://www.wdl.org/en/
Ett globalt samarbetsprojekt som visar digitaliserat material från 193 länder. Fokus ligger på ursprungliga källor såsom manuskript, kartor, rara böcker, foton och tryck samt film- och ljudinspelningar med dokumentärt innehåll.
Upphov: Library of Congress, UNESCO samt bidragande institutioner