Takfönster.

Bibliotekstermer

Bibliotekstermer på engelska och svenska med definitioner med vissa definitioner
URL: http://www.taranco.eu/biblioteca/termer.htm
Alfabetisk förteckning över ca 800 bibliotekstermer på engelska-svenska och spanska-engelska. Sökning alfabetiskt i listan eller med hjälp av webbläsarens sökfunktion.
Upphov: Miguel Benito

Bibliotekstermer på svenska och engelska
URL: http://www.youblisher.com/p/559971-Bibliotekstermer-pa-svenska-och-engelska-Library-Terms-in-Swedish-and-English/
Lista över bibliotekstermer på svenska och engelska.
Upphov: Sue Dodd, Uppsala universitetsbibliotek

Multilingual glossary
URL: https://multilingual-library-signage.sl.nsw.gov.au
En lista över bibliotekstermer på 55 olika språk. Sökning görs utifrån de engelska fraserna/orden.
Upphov: State Library of New South Wales, Sydney