Inskannade kortkataloger

Äldre alfabetiska kataloger från svenska special- och universitetsbibliotek.

Chalmers bibliotek
URL: http://ipac.lib.chalmers.se/chalmers-kat65/ipac/SearchForm.jsp

Göteborgs universitetsbibliotek
URL: http://www.ub.gu.se/sok/bocker/aldre/

Karolinska Institutet Universitetsbibliotek
URL: http://hosting.devo.se/kib/ipac/SearchForm.jsp

KTHs bibliotek
URL: http://www.kth.se/kthb/sokverktyg/sokverktyg-oversikt-1.509536

Kungl. Biblioteket (Katalog -1955 Plåten)
URL: http://platen.kb.se/kb-platen/ipac/SearchForm.jsp

Kungl. Vetenskapsakademiens bibliotek
URL:http://ipac.sub.su.se/kvab/ipac/SearchForm.jsp

Linköpings stadsbibliotek/Stiftsbiblioteket
URL: http://stiftsbiblioteket.linkoping.se/web/pub/search?
p_p_id=catalogueFacets_WAR_arenaportlets_INSTANCE_n0SBaIen
XGL8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id
=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_catalogueFacets_WAR_
arenaportlets_INSTANC

Lunds universitetsbibliotek
URL: http://kat57.ub.lu.se/alfabetisk/ipac/SearchForm.jsp

Musik- och teaterbiblioteket
URL: http://musikverket.se/musikochteaterbiblioteket/kataloger/

Umeå universitetsbibliotek:
URL: http://www.ub.umu.se/sok/specialsamlingar/alfabetiska-katalogen

Uppsala universitetsbibliotek
URL: http://www.ub.uu.se/soktips-och-sokteknik/bibliotekskataloger-a-till-o/katalog-1962/