Takfönster.

Officiellt tryck

Sverige

Digitaliserat riksdagstryck 1521-1970
URL: https://riksdagstryck.kb.se/
Här kan du hitta digitaliserat riksdagstryck 1521-1970. Riksdagsförvaltningen har digitaliserat och Kungliga biblioteket har tillgängliggjort. Riksdagstrycket är också sökbart i Libris.

Välj samling:
Ståndsriksdagen 1521-1866
Tvåkammarriksdagen 1867-1970

 

400 år svensk lagstiftning i digital form
URL:https://www.umu.se/bibliotek/samlingar/digitiserat-material/
Drygt 30 000 sidor författningar, stadgar, förordningar, riksdagsbeslut, m.m. har skannats in och texttolkats (OCR) av Umeå universitetsbibliotek.
Det inskannade materialet sträcker sig från 1521-1904 och består av flera av de centrala och mest efterfrågade källtextsamlingarna. Det rör sig till exempel om Reinhold Gustaf Modées Utdrag utur alle publique handlingar 1742-1829 i 16 band, Anders Anton von Stiernmans Alla riksdagars och mötens beslut 1521-1731 i 3 band och Emil Poignants Samlingar af författningar angående de s.k. Lappmarksfriheterna.

Välj ”Äldre lagar och förordningar” under ”Mer information om bibliotekets digitala samlingar” och klicka sedan på länken till respektive verks olika delar längre ner på sidan. Texterna är tillgängliga som nedladdningsbara pdf:er via den nationella bibliotekskatalogen Libris.
Upphov: Umeå universitetsbibliotek