Bra att veta

Avgifter

Boklån och kopior från svenska folkbibliotek är gratis. Även forskningsbiblioteken lånar ut böcker gratis, men tar i allmänhet betalt för kopior. I Biblioteksdatabasen, inloggning krävs, kan man se respektive biblioteks information om avgifter och lånevillkor. Sök fram biblioteket och välj sedan fliken ”Fjärrlån”.

Böcker äldre än 100 år

Forskningsbiblioteken lånar i regel inte ut böcker äldre än 100 år som hemlån.

Kopior i stället för lån

Forskningsbiblioteken skickar ibland kopior mot betalning i stället för att låna ut mindre skrifter. För att gardera sig mot sådana oväntade utgifter, kan man skriva att man inte vill betala för kopior på meddelanderaden i Libris beställningsformulär.

Kungl. biblioteket

Hela den svenska samlingen samt mycket annat i Kungl. bibliotekets specialsamlingar måste studeras på plats. Bibliotek i Sverige och i utlandet kan fjärrlåna utländska böcker som har tryckår efter 1901. Universitets- och högskolebibliotek och större folkbibliotek kan fjärrlåna utländska böcker som är tryckta mellan 1830 och 1900. Låntagaren får dock bara läsa dessa böcker i läsesal.

Pliktexemplar

Enligt lagen om pliktexemplar får Kungl. biblioteket samt universitetsbiblioteken i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala ett exemplar vardera av alla skrifter som ges ut i Sverige. Kungl. biblioteket har arkivexemplaret som inte lånas ut, Lunds universitetsbibliotek har reservexemplaret som man ska försöka undvika att fjärrlåna. Läs mer om pliktexemplar samt de lagar och förordningar som reglerar pliktleveranserna på Kungl. bibliotekets webbplats.

Svensk skönlitteratur

Många forskningsbibliotek lånar inte ut svensk skönlitteratur. Sveriges depåbibliotek och Umeå stadsbibliotek har en stor samling skönlitteratur som kan fjärrlånas.