Järnvägsspår.

Fjärrlån utanför Norden

Folkbibliotek som önskar få hjälp med lån från länder utanför Norden kan vända sig till Sveriges depåbibliotek och lånecentral som förmedlar lånet. Vi tar en avgift för att förmedla detta.

Lån från bibliotek utanför Norden: 200 kr/volym
Kopior från utomnordiska bibliotek: 75 kr/artikel

Utomnordiska lån som vi förmedlar ska återsändas till oss, Lånecentralen i Umeå som REK-brev, postens företagspaket eller motsvarande.

Lån och kopior från utlandet är i regel förenat med kostnader. Utländska bibliotek tar ofta betalt i form av en eller flera IFLA-vouchers. En IFLA-voucher är värd cirka 80 kronor. Här kan IFLA-vouchers beställas. Sveriges depåbibliotek och lånecentral har konto hos en del utländska bibliotek, vilket underlättar beställningar.

Talbokslån utanför Norden

Möjligheten att fjärrlåna talböcker ser olika ut från land till land. En del länder accepterar direklåntagare från andra länder medan andra kräver att man ska vara medborgare i landet i fråga. En del har fortfarande talböckerna på kassetter och en del har mp3-skivor. Det går bra att kontakta MTM för närmare upplysningar.

Internationella rekommendationer

International Resource Sharing and Document Delivery : Principles and Guidelines for Procedure. IFLA 2009