Frimärken.

Kontaktuppgifter

Directory of National libraries

Kontaktuppgifter till 48 nationalbibliotek i Europa, som är medlemmar i CENL. (The Conference of European National Librarians (short ‘CENL’) is a network of 48 national libraries in 45 European countries)

LibWeb

LibWeb länkar till bibliotekswebbplatser i ca 150 länder (Länken fungerar inte mars 2021).

BaseBibliotek

BaseBibliotek innehåller kontaktuppgifter för norska och utländska bibliotek.
Observera att det finns en sida med fjärrlåneinformation för varje bibliotek.