Kontaktuppgifter

The National Libraries of Europé

Kontaktuppgifter till de 48 nationalbibliotek som ingår i The European Library.

LibWeb

LibWeb länkar till bibliotekswebbplatser i ca 150 länder

BaseBibliotek

BaseBibliotek innehåller kontaktuppgifter för norska och utländska bibliotek.
Observera att det finns en sida med fjärrlåneinformation för varje bibliotek.