Katalogskåp.

Bibliotekskataloger

Worldcat

Världens största samkatalog med över 2 miljarder poster från bibliotek i hela världen dock huvudsakligen amerikanska. Böcker, artiklar, musik, video m m ingår i katalogerna.

KVK / Karlsruher Virtueller Katalog

Samsökningstjänst för ett stort antal tyska, österrikiska och schweiziska bibliotekskataloger och bokhandlar. Även bibliotekskataloger utanför den tyskspråkiga världen ingår.
KVK  ger tillgång till sökning bland hundratals miljoner böcker och seriella titlar. Sökformulär på tyska och engelska.

Subito

Tysk fjärrlånetjänst där man kan beställa artikelkopior och låna böcker. Det är gratis att registrera sig som användare. Man betalar per levererad artikel eller effektuerat lån. Svenska bibliotek tillhör användargrupp 8. Tyskt och engelskt gränssnitt.

Explore the British Library

British Librarys kombinerade katalog innehåller information om en enorm mängd poster, varav en del är tillgängliga för fjärrlån.

Library Hub Discover

Här finns de flesta universitets- och specialbibliotekens samlingar i Storbritannien och Irland sökbara.

CCFr Catalogue collectif de France

Fransk söktjänst över mer än 30 miljoner medier. Består av Les catalogues (kataloger) och Le répertoire (bibliotek och arkiv).

LES CATALOGUES (katalogsökning):

Två sätt att söka, antingen fritextsökning, (det går att filtrera på 17 bibliotekskataloger, eller fyra kataloger för manuskript- och arkivsamlingar) eller sökning i någon av fyra olika databaser:

Imprimés multimédia: Tryckta monografier och periodika, ljudupptagningar, multimedier, elektroniska resurser, film och andra filmrelaterade dokument (program, affischer, broschyrer, manuskript etc), musiktryck och bilder. Förtecknar, förutom samlingarna i nationalbiblioteket, även folkbibliotekens och lärosätesbibliotekens samlingar. Går att söka kombinerat på titel, författare, ISBN, ISSN. Filtrering på medietyp, språk och år.

Base Patrimoine: Dokument i framförallt folkbibliotek, men även museer och statliga institutioner. Innehåller retroaktivt inlagda kataloger med material tryckt före 1914 samt vissa specialsamlingar. Möjligt att begränsa sökningen till region eller kommun. Man kan söka på nyckelord, titel, författare, utgivare, bibliotek, arkiv, ämne, samling, utgivningsort, ISBN, ISSN. Filtrering på medietyp, språk, år, region, departement (län), kommun.

Manuscrits et Archives: Samlingar av manuskript och arkiv i folkbibliotek, regioner, kommuner, museer och andra institutioner. Sökning i fyra kataloger. Man kan söka på nyckelord, person, grupp, familj, plats, roll, titel, ämne, arkivinstitution, proveniens, språk, år, kommun och institution.

Sources musicales: Består av två delar – BnF Musique (musikavdelningen på Bibliothèque Nationale) och Patrimoine musical régional (samlingar från mer än 190 offentliga bibliotek, arkiv, museer). Man kan söka på fritext och titel, förstarad, upphovsperson/uttolkare, utgivare, ämne, utgivningsort, editionsnummer, RISM. Filtrering på publikationstyp, språk, bibliotek, kommun, departement, region.

Boolesk sökning på och (et), eller (ou), inte (sauf) är möjlig i alla katalogerna.

LE RÉPERTOIRE (bibliotek och arkiv): Motsvarar närmast Biblioteksdatabasen, med 5 000 bibliotek och 3 000 arkiv.

Det går att söka på fritext eller välja bibliotek (Bibliothèques) eller arkiv (Fonds).

Bibliothèques: Man kan söka på bibliotek, typ av institution, service, kommun, departement, region.

Fonds: Det går att söka på arkiv (namn, ämne, proveniens), ämne, arkivtyp, år, medietyp, språk, institution, departement, region, institutionstyp.