Hörlurar som ligger på en boktrave.

Talböcker från länder utanför Norden

Möjligheten att fjärrlåna talböcker ser olika ut från land till land. En del länder accepterar direktlåntagare från andra länder medan andra kräver att man ska vara medborgare i landet i fråga.

Det går bra att kontakta MTM för närmare upplysningar. Se också MTM:s faktablad Lån av talböcker inom Norden (pdf).