Handslag.

Tack alla ni som svarade på vår enkät om lånecentralens tjänster!

Vi skickade ut enkäter till folkbibliotek samt gymnasiebibliotek under hösten 2017. Syftet var att undersöka om lånecentralens tjänster var kända och relevanta. 148 folkbibliotek och 48 gymnasiebibliotek svarade. De frågor som ställdes var om man kände till lånecentralens tjänster och använde dem, vilken service som nyttjas samt öppna fält för motivering, synpunkter, kommentarer och förbättringsförslag.

Nästan alla kände till lånecentralens tjänster. De tjänster som använts var främst fjärrlån (96% av folkbiblioteken och 58% av gymnasiebiblioteken) och därefter kom artikelbeställningar (61% för gymnasiebiblioteken, 32% för folkbiblioteken). För folkbibliotekens del var detta tätt följt av beställningar från utlandet 30% och därefter inköpsförslag samt konferenser och utbildning som stod för 14% vardera. På sista plats kom referenstjänst (5%).

Vår service fick mycket höga poäng med kommentarer som exempelvis ”Bra återkoppling, tydlig information och man blir bemött på ett professionellt och trevligt sätt.”, ”Bra hjälp med fjärrlån från utlandet”, ”Snabb och smidig service, det verkar som om inget är omöjligt. Hög servicenivå, mycket professionell personal.” Dock visar enkäten att det finns ett fåtal som inte har använt våra tjänster. ”Ni skulle kunna höras och synas mer.” ”Ni borde marknadsföra er bättre.” Det tar vi med oss i vårt fortsatta arbete med vår marknadsföring.