Konferenser

Kommande konferenser

 

Marskonferensen i Umeå 20–21 mars 2018

Vart är vi på väg? – Kreativa arbetsplatser och nya idéer

År 2018 firar marskonferensen tvåsiffrigt!  En förhållandevis rutinerad, men tack och lov fortfarande nyfiken, 10-åring bjuder in till en alldeles särskild jubileumskonferens i Umeå 20-21 mars. 

Temat för konferensen är innovation och förändring, både i verksamhet och i oss själva. Bibliotek behöver hela tiden förändras. För att samhället gör det, och för att idéer omöjligt kan växa annars. Att ständigt tänka och göra nytt som organisation, ha förutsättningar att skapa och prova, och mod att misslyckas, ställer krav på såväl ledarskap som biblioteksrummet i dess vidaste bemärkelse och användning. Vad kännetecknar en kreativ arbetsplats och hur föds nya idéer? Vart är vi på väg? 

Välkommen till kalas och konferens i Umeå 20-21 mars 2018.

Anmälan 

Arrangörer: Umeå stadsbibliotek, Umeå universitetsbibliotek, Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Sveriges Lantbruksuniversitet, Regionbibliotek Västerbotten, Svensk biblioteksförening Regionförening Västerbotten.

Bildresultat för facebook

 

Planering pågår för NordILL 2018

Kungl. Biblioteket har gett Sveriges depåbibliotek och lånecentral uppdraget att ordna nästa nordiska fjärrlånekonferens (NORDILL), som kommer att äga rum i Umeå i oktober 2018. NORDILL: Nordic Resource Sharing, Reference and Collection Management Conference. Konferensen hålls vartannat år och Finland, Island, Norge, Danmark och Sverige turas om att vara värdland. Den senaste var i Köpenhamn hösten 2016. Konferensen handlar inte bara om fjärrlån, utan om informationsförsörjning, medieplanering och resursdelning.

I vänsterspalten kan du läsa mer om våra tidigare konferenser.