Konferenser

Kommande konferenser

 

 

NordILL 2018

Anmälan är öppen

Kungl. Biblioteket har gett Sveriges depåbibliotek och lånecentral uppdraget att ordna nästa nordiska fjärrlånekonferens (NORDILL), som kommer att äga rum i Umeå i oktober 2018. NORDILL: Nordic Resource Sharing, Reference and Collection Management Conference. Konferensen hålls vartannat år och Finland, Island, Norge, Danmark och Sverige turas om att vara värdland. Den senaste var i Köpenhamn hösten 2016. Konferensen handlar inte bara om fjärrlån, utan om informationsförsörjning, medieplanering och resursdelning.

I vänsterspalten kan du läsa mer om våra tidigare konferenser.