Konferenser

Mycket, mera, allt!? – mediestrategisk arbete på biblioteket i en föränderlig tid

Mediestrategisk konferens, Umeå, 24 januari 2019

Biblioteken spelar en viktig roll i det demokratiska samhället genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Utbudet av såväl fysiska som digitala medier ska stå för allsidighet och kvalitet.

Mediestrategiskt arbete är centralt i biblioteksverksamheten och innebär att aktivt förhålla sig till bibliotekslagen och andra normerande dokument. Arbetet visar på hur biblioteken i praktiken möjliggör demokrati, fri åsiktsbildning och kvalité som är tillgänglig för alla. Samtal om medieuppbyggnad, demokrati, fri åsiktsbildning och värdet av aktuella riktlinjer är nödvändig i biblioteksverksamheten.

9.30                Fika står framdukat

10.00              Välkommen

10.10              Bibliotekets innehåll och mening.
Riksbibliotekarien Gunilla Herdenberg inleder dagen

10.40             Biblioteken och e-medierna.
Bibliotekens arbete med att tillgängliggöra litteratur och främja läsning utmanas i en föränderlig tid när bokläsandet snabbt digitaliseras. Hur kan bibliotekssektorn arbeta framåt med e-medietjänster för att bättre nå upp sina grundläggande mål och syften? Jesper Klein, som arbetat på KB under 2018 med förstudien Nationell digital bibliotekstjänst presenterar.

Programpunkten utgår, ersätts av en annan talare.

11.20              Kort paus

11.30              Medieplaner och mediestrategiskt arbete.
Hur kan bibliotekens verksamhet och utveckling stärkas av ett gemensamt mediestrategiskt förhållningssätt?
Panelsamtal med representanter från kommunbibliotek och regionbibliotek. Deltar gör Tommy Jansson, Norrköpings stadsbibliotek, Anna Herrgård, Sandvikens bibliotek, Fredrik Rönnberg, Bodens stadsbibliotek, Birgitta Markusson, Regionbibliotek Norrbotten, Ann Östman, Regionbibliotek Gävleborg och Rolf Holm, Regionbibliotek Östergötland

12.15              Lunch

13.15              Nationella minoritetsspråk
Hur utveckla biblioteksverksamheten kring nationella minoritetsspråk? Hur kan vi arbeta strategiskt? Cecilia Brisander, handläggare nationella minoriteters litteratur på Statens kulturråd

Biejvieh! Att skildra den samiska kulturen. Kristina Sandström, Arvidsjaurs bibliotek.

En temaväska till utlån. Frida Rönnbäck, Umeå stadsbibliotek, berättar om bibliotekets temaväskor som finns för varje nationell minoritet.

14.30             Fika och diskussion kring dagens ämnen.

15.15             Tack för idag!

 

Deltagaravgift: 500 kr exkl moms. Fika och lunch ingår.

Dagen innan (23 jan) erbjuds studiebesök på Umeå stadsbibliotek och på Sveriges depåbibliotek och lånecentral. Gemensam middag (betalas var för sig) ordnas om intresse finns.

Sista anmälningsdag: 10 januari.

Anmälan

 

NordILL 2018

Kungl. Biblioteket gav Sveriges depåbibliotek och lånecentral uppdraget att ordna den nordiska fjärrlånekonferensen (NORDILL), som ägde rum i Umeå i oktober 2018. NORDILL: Nordic Resource Sharing, Reference and Collection Management Conference.

Konferensen hålls vartannat år och Finland, Island, Norge, Danmark och Sverige turas om att vara värdland. Konferensen handlar inte bara om fjärrlån, utan om informationsförsörjning, medieplanering och resursdelning. Nästa konferens är i Finland 2020.

Presentationerna finns här

I vänsterspalten kan du läsa mer om våra tidigare konferenser.