Konferenser

Kommande konferenser

 

Kundernas marknad eller giftskåpets återkomst?
Medieurvalets dilemman: värderingar – åsikter – kvalitet

Välkommen till en dag med kunskapsutbyte och diskussioner kring mediestrategiskt arbete

”…ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.” Bibliotekslagen (2013:801), §2

Strategin för att bygga det fysiska och digitala bibliotekets innehåll med kvalitet, bredd och djup är att den ska bottna i bibliotekslagen. Samtal om medieuppbyggnad, demokrati, fri åsiktsbildning, värdet av aktuella riktlinjer är därför nödvändig i biblioteksverksamheten. ”Fake news” och alternativa fakta blir alltmer påtagligt och det är viktigare än någonsin med medie- och informationskunnighet.

ProgrammetKundernas marknad eller giftskåpets återkomst

Var? Hörsalen, Linköpings stadsbibliotek
När? Torsdagen 25 januari 2018, kl 9.00 – 15.45
Kostnad? Deltagaravgift 500 kr, inklusive lunch, för- och eftermiddagsfika
Anmälan till: http://regionbibliotekostergotland.se/events/kundernas-marknad-eller-giftskapets-aterkomst senast 11 januari
Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Regionbibliotek Östergötland och Kulturutveckling, Region Gävleborg

 

Planering pågår för NordILL 2018

Kungl. Biblioteket har gett Sveriges depåbibliotek och lånecentral uppdraget att ordna nästa nordiska fjärrlånekonferens (NORDILL), som kommer att äga rum i Umeå i oktober 2018. NORDILL: Nordic Resource Sharing, Reference and Collection Management Conference. Konferensen hålls vartannat år och Finland, Island, Norge, Danmark och Sverige turas om att vara värdland. Den senaste var i Köpenhamn hösten 2016. Konferensen handlar inte bara om fjärrlån, utan om informationsförsörjning, medieplanering och resursdelning.

I vänsterspalten kan du läsa mer om våra tidigare konferenser.