Tidningar.

Artikelbeställning

 

Depåbiblioteket har övertagit ArtikelSöks tidskriftsarkiv 1994-2014

Bibliotekstjänst AB har genom gåva överlåtit ArtikelSöks tidskriftsarkiv till depåbiblioteket. Gåvan består av cirka 350 tidskrifter från 1994 till 2014 indexerade i databasen ArtikelSök.

Tidskrifterna finns nu iordningställda i vårt magasin och kan användas i fjärrlåneverksamheten. Vi kan skicka enstaka artiklar eller låna ut hela nummer ur samlingen. Välkommen att beställa!

Artikelbeställningar utanför Sverige

Gå till Fjärrlåneguiden för att läsa hur man beställer artiklar från nordiska bibliotek.

Vi förmedlar artikelkopior från utomnordiska bibliotek för folkbibliotekens räkning. Avgiften är 75 kronor/artikel.

Ibland kan kostnaden för en artikelkopia bli väsentligt högre och då kan det bli aktuellt med en annan prissättning. Vi kontaktar er i så fall och bekräftar den nya avgiften innan vi beställer.

Vi köper inte utländska artiklar och avhandlingar från kommersiella tidningshus och informationsförmedlare som exempelvis ProQuest och tidskrifternas egna hemsidor. Sådana köp kan brukarna själva genomföra online med kreditkort.

Lånecentralen tar endast emot beställningar från andra bibliotek. Enskilda personer som vill beställa artikelkopior hänvisas till sitt lokala bibliotek.

Mikrofilmade svenska dagstidningar

Umeå stadsbibliotek har samtliga årgångar av Västerbottens Folkblad, Västerbottens-Kuriren samt Norra Västerbotten på mikrofilm. Kungliga biblioteket har en lista över mikrofilmade svenska dagstidningar (pdf) som finns tillgängliga på svenska bibliotek och andra institutioner.

Beställning av artikelkopior

 

Kopior kan beställas via nedanstående formulär, Libris eller lc@umea.se. Kopiorna sänds elektroniskt eller med vanlig post.

Fyll i dina kontaktuppgifter och den artikel du vill beställa i formuläret nedan.

Vänligen en artikel per beställning.