Förändrad service på Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Sveriges depåbibliotek och lånecentral har ett nationellt uppdrag från Kungliga biblioteket att bidra till kompletterande medieförsörjning. Finansiering sker genom statligt verksamhetsbidrag. Under perioden 2017 till 2019 ökade utlånen från Sveriges depåbibliotek och lånecentral med drygt 70 %. I dagsläget finns inte medel att möta de senaste årens ökade efterfrågan eftersom detta medför kraftigt ökade portokostnader.

Vi beklagar den uppkomna situationen.

För att i möjligaste mån säkerställa att utlåningsverksamheten kan fortgå kommer följande förändringar att genomföras:

Förändringar under sommaren 2020

Stängt för utlån
Under perioden 15 juni – 31 augusti 2020 stänger Sveriges depåbibliotek och lånecentral för utlån. Det innebär att biblioteken varken kan beställa böcker från sigel Um eller sigel Umdp under denna period.

Donationer och återlämningar
Under perioden 20 juli till 2 augusti 2020 kommer depåbiblioteket att vara obemannat. Vänta gärna med att skicka donationer till depåbiblioteket under denna period. Övrig tid går det bra att skicka donationer som vanligt. Läs mer om donationer.

Lånetiden på böcker från depåbiblioteket justeras så att återlämningsdatum inte infaller under perioden 20 juli till 2 augusti. Vänta gärna med att skicka återlämnade böcker till depåbiblioteket under denna period.

Utlandslån och inköpsförslag
Under perioden 15 juni – 31 augusti kan lånecentralen inte hjälpa till med inlån av böcker eller artiklar från andra länder.

Under perioden 15 juni – 31 augusti kommer lånecentralen inte heller att köpa in några böcker.

Förändringar från hösten 2020

Från och med 1 september lånar depåbiblioteket (Umdp) inte längre ut böcker utgivna de senaste 5 åren, det vill säga i nuläget böcker utgivna 2016–2020.

Under hösten 2020 råder inköpsstopp för medier.

Frågor och funderingar?

Hör av dig till enhetschef Magdalena Sjöström om du har frågor: e-post: magdalena.sjostrom@umea.se eller telefon: 090-16 33 65