Förändrad service på Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Sveriges depåbibliotek och lånecentral har ett nationellt uppdrag från Kungliga biblioteket att bidra till kompletterande medieförsörjning. Finansiering sker genom statligt verksamhetsbidrag. Under perioden 2017 till 2019 ökade utlånen från Sveriges depåbibliotek och lånecentral med drygt 70 %. I dagsläget finns inte medel att möta de senaste årens ökade efterfrågan eftersom detta medför kraftigt ökade portokostnader.

Vi beklagar den uppkomna situationen.

För att i möjligaste mån säkerställa att utlåningsverksamheten kan fortgå kommer följande förändringar att genomföras:

Från och med 1 september lånar depåbiblioteket (Umdp) inte längre ut böcker utgivna de senaste 5 åren, det vill säga i nuläget böcker utgivna 2016–2020. Lån som förmedlas från Umeå stadsbibliotek (Um) har inte denna femårsgräns.

Under hösten 2020 råder inköpsstopp för medier.

Frågor och funderingar?

Hör av dig till enhetschef Magdalena Sjöström om du har frågor: e-post: magdalena.sjostrom@umea.se eller telefon: 090-16 33 65