Krav

Sedan den 1 januari 2021 skickas endast en påminnelse ut när lånetiden har gått ut.

Om inte det lånade materialet återlämnas skickas en räkning. Påminnelsen skickas ut två dagar efter förfallodag om det du lånat är reserverat och i annat fall efter 14 dagar

Vid frågor kontakta lånecentralen.

Det bibliotek som lånar in har ansvar för det inlånade materialet och är skyldigt att ersätta material som skadas eller förkommer. Det utlånande biblioteket anger också i övrigt utlåningsvillkorför ett fjärrlån, t ex transportsätt och returer, läsesalslån etc (ur: Rekommendationer för fjärrlån)