Krav

Om materialet inte är reserverat av en annan låntagare skickas en påminnelse efter 21 dagar. En andra påminnelse skickas ut efter ytterligare 21 dagar. Om materialet inte återlämnats efter två påminnelser skickar vi en räkning som ska betalas inom 30 dagar.

Vid frågor kontakta lånecentralen.

Det bibliotek som lånar in har ansvar för det inlånade materialet och är skyldigt att ersätta material som skadas eller förkommer. Det utlånande biblioteket anger också i övrigt utlåningsvillkorför ett fjärrlån, t ex transportsätt och returer, läsesalslån etc (ur: Rekommendationer för fjärrlån)