Servicedeklaration fjärrlån och donationer

Sveriges depåbibliotek och lånecentral är Kungliga bibliotekets partner och nationellt kompetenscenter för kompletterande medieförsörjning. Läs mer om vårt uppdrag. Vi underlättar för biblioteken att ge en effektiv och jämlik informations- och litteraturförsörjning till sina låntagare. Vi söker i nationella och internationella databaser för att skaffa material som låntagaren efterfrågar. Vi tar emot inköpsförslag från folk- och skolbibliotek.

Öppettider
Kontorstid, oktober – april kl. 8 – 17, maj – september kl. 8 – 16.30.

Beställningar
Vi förmedlar beställningar från två mediesamlingar: Umeå stadsbiblioteks och Sveriges depåbiblioteks samlingar. Vi tar emot beställningar via Libris, e-post, lc@umea.se, per telefon och post.

Effektuering och leveranstid
Beställningar inkomna före klockan 14 behandlas samma dag och skickas som brev eller paket nästa dag. De bör i de flesta fall vara levererade till beställande bibliotek inom 2-3 arbetsdagar. Ibland kan det dröja, det kan bero på att materialet inte finns på plats i hyllan, att det behöver lånas in från något annat bibliotek i regionen eller att vi köper in det.

Donationer
Vi tar emot gåvor från bibliotek. Det skänkta materialet registreras i Libris och blir på så sätt tillgängligt för fjärrlån. Vid frågor om gåvor och leveranser, kontakta oss via e-post sverigesdepabibliotek@umea.se eller telefon 090-16 33 68 eller 16 33 71. Bekräftelsemejl kommer inom 2 dagar.

Sökning med ISBN i vårt formulär http://sverigesdepabibliotekochlanecentral.se/sök/ ger ett snabbt svar om depån saknar titeln.

Det donerande biblioteket står för transportkostnader.

Kopior
Kopiebeställningar effektueras inom två arbetsdagar om materialet finns på plats. De skickas elektroniskt via mejl eller som papperskopia per post till beställande bibliotek.

Referensfrågor
Bekräftelse på att vi tagit emot frågan skickas samma dag som vi får beställningen. Svarstid beror på referensfrågans art.

Utlandsbeställningar
Beställs från utlandet samma dag som vi får beställningen. Leveranstid beror på utlånande bibliotek. När materialet kommit skickas det omgående från Umeå till beställande bibliotek. Det skickas alltid som företagspaket eller rekommenderat brev.

Lån från nordiska bibliotek
I Fjärrlåneguiden har vi tips och information om att låna från Norden. Kontakta oss lc@umea.se om ni har frågor.

Fjärrlåneguiden
Innehåller råd och tips om fjärrlån. Här finns uppgifter om hur man beställer från till exempel Finland, Norge och Danmark. Det finns information om släktforskningsmaterial, kyrkoarkivalier och inlån av talböcker från de nordiska länderna. I Fjärlåneguiden finns även länkar till databaser och webbtjänster, som kan vara intressanta i fjärrlåne- och referensarbetet och en del länkar till det fria e-materialet (e-böcker, uppsatser, avhandlingar).

Lånetid
Normallånetid är 28 dagar. Kortare lånetid för exempelvis tidskrifter (14 dagar) och mikrofilmade dagstidningar (en vecka). Medier med längre reservationskö har 14 dagars lånetid.

Omlån
Fem omlån om inga reservationer finns. Film och musik kan lånas om en gång. Material med kort lånetid kan inte lånas om.

Påminnelse
Fyra dagar innan lånetiden går ut skickas en påminnelse. Automatkrav skickas efter 21 dagar. Efter två krav kontaktar vi det inlånande biblioteket och därefter sker fakturering.

Ersättning av förkommet material
Det bibliotek som lånar in har ansvar för det inlånade materialet och ersätter material som skadats eller förkommit. Kontakta lc@umea.se för uppgift om ersättningsbelopp. Sveriges depåbibliotek och lånecentral ansvarar för transporten fram till det beställande biblioteket och det beställande biblioteket ansvarar för returen av materialet. Observera att material inlånat från andra länder ska återsändas till oss som rekommenderat brev, företagspaket eller på annat sätt försäkrad försändelse.

Vi vill bli bättre! Lämna gärna synpunkter och förbättringsförslag till lc@umea.se.