Grep och spade som lutar mot en björk.

Litteraturtips

Enström, Madelein,Sammanfattning gallringsmetoder och kriterier samt några tumregler (pdf), (2016), Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Friberg, Zanna, Levande lokalsamling – en metodhandbok fran Svedala bibliotek (pdf), (2019), Svedala bibliotek

Från ord till handling. På väg mot en nationell biblioteksstrategi (pdf), utkast, s49-62 (2018), Kungliga biblioteket. ISBN 978-91-7000-365-3

Hjerpe, Annika, What and why and when, and how and where. I: Scandinavian Library Quarterly, vol 48, nr 4/2015.

Holm, Rolf, Medieutveckling och beståndsförnyelse: en praktisk handledning för folkbibliotek. Götabiblioteken som exempel, (2017), Regionbibliotek Östergötland. ISBN 978-91-88151-04-9

Höglund, Anna-Lena & Klingberg, Christer, Strategisk medieplanering för bibliotek, (2001), 1 uppl., Janus

Lagerskog, Jennifer och Nordmark, Solveig, Blir det fritt fram tappar man ju kanske helt greppet: En kvalitativ studie om beståndsutveckling och bibliotekariers syn på den egna professionen (pdf), Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV), 2018

Larson, Jeanette, Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek – CREW, (2018), Revidert og utvidget utgava 2018 av Jannicke Røgler. ISBN 978-82-93182-02-3

Nyckeltal 1.0, DNR 232-KB 925-2013 (pdf), s16-22, (2013), Ansvarig utgivare: Kungliga biblioteket

Riktlinjer för gallring och medieplanering med utgångspunkt från CREW-modellen (pdf)

Sjöberg, Jesper, Mediestrategiska dilemman i rättslig belysning (pdf): En analys av JO:s hantering av fyra biblioteksärenden. Kandidatuppsats i biblioteks- och informationsvetenskap. Högskolan i Borås. 2018

Söderlind, Åsa & Elf, Gullvor, ”Vi arbetar i medborgarnas tjänst” – en kartläggning av mediestrategiskt arbete på bibliotek utifrån normerande dokument (pdf), (2014), Svensk biblioteksförening. ISBN 978-91-976012-4-5

Vnuk, Rebecca, The weeding handbook : a shelf-by-shelf guide, (2015), Library of Congress Catalogin-in-Publication Dara. ISBN 978-0-8389-1327-7