Landskap med träd och öppna fält.

Lokala medieplaner

Några exempel:

Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun 2020 (pdf)

Medieplan Karlshamns kommun 2020 (pdf)

Medieplan Laholms bibliotek 2020 – 2023 (pdf)

Medieplan för biblioteken i Malmö– gäller från 2020 (pdf)

Medieplan Olofströms bibliotek antagen 2020-04-02 (pdf)

Medieplan Stockholms universitetsbibliotek – gäller från 2020-06-22 (pdf)

På Kungliga bibliotekets webbplats listas alla kommunernas och regionernas biblioteksplaner. Regionerna presenteras i länsnummerordning. Kommunerna presenteras i bokstavsordning under respektive län. Årtalen anger när planen antagits respektive när den upphör att gälla.