Landskap med träd och öppna fält.

Litteraturtips nationella minoritetsspråk

Biblioteken och de nationella minoritetsspråken, en lägesbeskrivning, Stockholm, Kungliga biblioteket, 2018.

Brisander, Cecilia, Många sätt att vara människa på – Folkbibliotek och minoriteter (pdf), Stockholm, Regionbibliotek Stockholm, 2018.

Ferneman, Klara,  Mångfald i biblioteksbestånd (pdf), Kandidatuppsats, Ht 2019

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (pdf), från Regeringskansliets rättsdatabas.

Läs mer om ändringarna i lagen och nya rättigheter för de nationella minoriteterna från och med 1 januari 2019 på minoritet.se och i denna skrift (pdf).