Tomma stolar framför en tom talarstol

Seminarier

Sveriges depåbibliotek och lånecentral arrangerar tillsammans med regionbiblioteken seminariedagar med fokus på mediestrategiskt arbete och frågor runt samlingarna och strävan efter likvärdig tillgång till litteratur och information.

Mediestrategiskt arbete med fokus gallring

OBS! Inbjudan gäller ENDAST folkbibliotek i Norrbotten!

Välkommen till fortbildning i mediestrategiskt arbete!

Gallringsarbete och strategier för mediesamlingarna är ju inget nytt men är ändå ständigt en balansgång mellan resurser av tid, struktur och praktiskt genomförande. Under tre träffar fokuserar vi på denna viktiga del av vårt arbete på biblioteken

När?

  • Onsdag 14 april 8.30-11.30
  • Onsdag 28 april 8.30-11.30
  • en uppföljningsträff efter sommaren (datum bestäms senare)

Program mediestrategiskt arbete Norrbotten 2021 (pdf)

Tips:

För frågor kontakta:

ingalill.stenmark@umea.se
victoria.edman@umea.se

 

Tidigare seminariedagar

För dokumentation från tidigare seminariedagar kontakta lc@umea.se.

Allt annat än tryckt – Nedslag i samtiden
Gävle, 30 januari 2020
Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral i samarbete med Regionbibliotek Östergötland samt Kulturutveckling Region Gävleborg

Mycket, mera, allt!? – mediestrategiskt arbete på biblioteket i en föränderlig tid
Umeå, 24 januari 2019
Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral i samarbete med Regionbibliotek Östergötland samt Kulturutveckling Region Gävleborg.

Kundernas marknad eller giftskåpets återkomst?
Medieurvalets dilemman: värderingar – åsikter – kvalitet
Linköping, 25 januari 2018
Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral i samarbete med Regionbibliotek Östergötland samt Kulturutveckling Region Gävleborg

Ju fler kockar…
Gävle, 25 januari 2017
Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral i samarbete Kulturutveckling Region Gävleborg

 

Medieseminarier med fokus på gallring, start 4 februari 2020

OBS! INBJUDAN gäller endast folkbibliotek i Västerbotten!

Sveriges depåbibliotek och lånecentral erbjuder tillsammans med Regionbibliotek Västerbotten en seminarieserie med 3 planerade träffar under 2020 som inspiration att komma-igång och/eller fortsätta medieplanering med fokus på gallringsarbetet.
Medieplanering, gallringsarbete och strategier för mediesamlingarna är inget nytt, men är ändå en ständig balansgång mellan resurser av tid, struktur och praktiskt genomförande.
Vid den första träffen introducerar vi en gallringsmetod, den s k CREW-metoden (Continuous Review, Evaluation, and Weeding) samt diskuterar och presenterar andra goda exempel på mediaplaner och gallringsstrategier. Gallring är en del av helheten mediestrategier och vi vill särskilt lyfta ut det praktiska arbetet runt gallring och hitta exempel på bra strukturer för detta.
Tid: 4 februari 2020 kl 9:30-15:30
Plats: Hotell Lappland, Lycksele
Kostnad: Kostnadsfri för deltagare från Västerbotten
Program 4 februari 2020:
9:30 Fika
10:00-10:30 Välkommen, introduktion
10:30-12:00 Gallring – en del i bibliotekets beståndsutveckling, bakgrund och teorier
12.00-13:00 Lunch
13:00-14.30 CREW-metoden – introduktion och diskussion
14:30 Fika
15:00 Sammanfattning, uppsamling, fortsättning.

Nästa träff 26 maj 2020

Arrangör: Sveriges depåbibliotek och lånecentral samt Regionbibliotek Västerbotten