Grep och spade som lutar mot en björk.

Kompetensdag för fjärrlånepersonal

Tillsammans med regionbiblioteken ordnar vi fortbildning för kommunbibliotekens fjärrlånehandläggare. Innehållet i träffarna baseras på aktuella frågor för kommunbiblioteken. Genom att möta våra användare vill vi bibehålla den höga kompentensen hos bibliotekens medarbetare vad gäller fjärrlånehantering och resursdelning och fånga upp angelägna ämnen och funderingar

Förslag på innehåll:

  • Kan man fjärrlåna allt?
  • Vi hittar inte boken eller artikeln, vad göra?
  • Att söka tidning- och tidskriftsartiklar
  • Litteratur på andra språk
  • Referensfrågor
  • Trender och tendenser inom medieförsörjningsområdet