Allt annat än tryckt – nedslag i samtiden

Biblioteken spelar en viktig roll i det demokratiska samhället genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Utbudet av såväl fysiska som digitala medier ska stå för allsidighet och kvalitet. På denna konferens fokuserar vi på de medier som vi inte hittar i den fysiska hyllan, och hur de bidrar till våra möjligheter att uppfylla vårt biblioteksuppdrag.

Program allt annat än tryckt

Välkommen att anmäla dig, senast 16 januari 2020.

Var? Gävle, hörsalen Länsmuseet Gävleborg
När? 30 januari 2020
Frågor? Kontakta Ann Östman, ann.ostman@regiongavleborg.se

 

Medieseminarier med fokus på gallring, start 4 februari 2020

OBS! INBJUDAN endast till folkbibliotek i Västerbotten!

Inbjudan gallring 4 feb 20

Sveriges depåbibliotek och lånecentral erbjuder tillsammans med Regionbibliotek Västerbotten en seminarieserie med 3 planerade träffar under 2020 som inspiration att komma-igång och/eller fortsätta medieplanering med fokus på gallringsarbetet.
Medieplanering, gallringsarbete och strategier för mediesamlingarna är inget nytt, men är ändå en ständig balansgång mellan resurser av tid, struktur och praktiskt genomförande.
Vid den första träffen introducerar vi en gallringsmetod, den s k CREW-metoden (Continuous Review, Evaluation, and Weeding) samt diskuterar och presenterar andra goda exempel på mediaplaner och gallringsstrategier. Gallring är en del av helheten mediestrategier och vi vill särskilt lyfta ut det praktiska arbetet runt gallring och hitta exempel på bra strukturer för detta.
Tid: 4 februari 2020 kl 9:30-15:30
Plats: Hotell Lappland, Lycksele
Kostnad: Kostnadsfri för deltagare från Västerbotten
Program 4 februari 2020
9:30 Fika
10:00-10:30 Välkommen, introduktion
10:30-12:00 Gallring – en del i bibliotekets beståndsutveckling, bakgrund och teorier
12-13:00 Lunch
13:00-14.30 CREW-metoden – introduktion och diskussion
14:30 Fika
15:00 Sammanfattning, uppsamling, fortsättning. Nästa träff 26 maj 2020
Anmälan: Anmäl via mail till susanne.ljungstrom@regionvasterbotten.se. Senast 28 januari 2020. Ange ev kostönskemål
VÄLKOMNA!
Arrangör: Sveriges depåbibliotek och lånecentral samt Regionbibliotek Västerbotten

Kan innehålla spår av lärande – Biblioteket som kunskapsförmedlare

Marskonferensen 2020 handlar om biblioteken och dess roll som kunskapsförmedlare. I bibliotekslagen framgår att biblioteken ska bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.

På biblioteken ställs vi allt mer ofta inför situationer där vi får, eller tar oss, rollen som ledare för olika typer av lärandesituationer. Därför efterfrågar många pedagogiska grundkunskaper eller tips på metoder. Detta handlar årets marskonferens om. Det blir spännande föreläsningar,  trevliga möten och givande workshops.

På programmet i år finns bland annat filosofie doktor i pedagogik Håkan Fleischer som ska prata om hur du kan skapa goda förutsättningar för det pedagogiska mötet. Skolbibliotekarie Monika Staub Halling föreläser om sin roll i barns och ungas lärande. Stefan Lundström, biträdande professor i Svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet kommer att berätta om sin forskning med särskilt fokus på lärandeaspekter kring berättande texter i olika medier, exempelvis litteratur, spel och film. 

Anna Tebelius Bodin är en uppskattad föreläsare som tar med oss på en resa runt inlärning och hjärnan. Grafiska formgivaren Maria Persson presenterar ’Dagens dam’, om spännande historiska kvinnor. Det blir möjlighet till studiebesök och under rubriken ’Bibliotekssverige berättar’ blir det olika spännande perspektiv från kollegor ute i landet och mycket mer.

Konferensavgiften är 1500 kr för medlemmar i Svensk biblioteksförening och 1900 kr för dig som inte är medlem. Studerande och pensionärer 500 kr.

Anmälan:

https://sites.google.com/regionvasterbotten.se/marskonferensen/info-och-anmälan

Konferenswebb:

https://sites.google.com/regionvasterbotten.se/marskonferensen

Var? SLU-biblioteket, Skogsmarksgränd, 901 83 Umeå
När? 23-24 mars 2020

I vänsterspalten hittar du en länk till våra tidigare konferenser.

Här finns även presentationer och dokumentation från de tidigare konferenserna.