Tomma stolar framför en tom talarstol

Konferenser

Mediekonferens
om vikten av barns inflytande, styrdokument och handlingsplaner

Datum: torsdag 11 februari, 2021


Biblioteken spelar en viktig roll i det demokratiska samhället genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Utbudet av såväl fysiska som digitala medier ska stå för allsidighet och kvalitet. Hur bidrar beståndet av medier till våra möjligheter att uppfylla vårt biblioteksuppdrag?

Välkommen till en digital eftermiddag med kunskapsutbyte och samtal kring mediestrategiskt arbete.

13.00                  Tekniktest

13.15                  Välkommen! Inledning med Rolf Holm och Ingrid Loeld Rasch

13.30                 Kostar inte dom mycket? Jo men det är det värt! (pdf) – Hur vi går vidare med barns och ungas synpunkter inför biblioteksflytten i Kiruna

Inför flytten till nytt kulturhus och centrum gjorde Sanna Barsk och Malene Jensen en användarundersökning med fokus på barns och ungas behov. Men hur går de vidare? Ett samtal som tar avstamp i medieplanering och barns inflytande. Jensen, Malene och Barsk, Sanna, Kostar inte dom mycket (pdf) Rapport.

14.15                 Styrdokumentens betydelse för folkbiblioteken i allmänhet och medie-planering i synnerhet (pdf).

Johanna Rivano Eckerdal är universitetslektor på Lunds universitet. Med utgångspunkt i sin forskning berättar hon om styrdokumentens betydelse för folkbibliotekens verksamhet i allmänhet och medieplanering i synnerhet. Tillsammans med sin kollega bedriver hon ett forskningsprojekt kring kulturpolitiska styrdokuments strategiska och praktiska betydelse för folkbibliotek. De har bland annat skrivit rapporten ”Styrdokumenten i vardagen”. Rivano Eckerdal, Johanna och Carlsson, Hanna, Styrdokumenten i vardagen (pdf). Rapport.

15.00                  Paus

15.15                 Mediehanteringsplan Motala (pdf).

Johanna Hagelin, bibliotekschef Motala kommun berättar praktiskt och konkret om bibliotekets pågående arbete med en ”Handlingsplan för medier”. Hon berättar även om det påbörjade arbetet med att ta fram en gemensam handlingsplan för Götabiblioteken och nyttan av det i ett större mediesamarbete.

16.00-16.15      Summering, tack för idag!

Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Kultur Gävleborg och Regionbibliotek Östergötland.                      

Program mediekonferens 11 februari 2021 (pdf).

 

För presentationer och dokumentation av våra tidigare konferenser (pdf), kontakta lc@umea.se.