Inställd på grund av restriktioner och lokala direktiv för att hindra smittspridningen av Coronaviruset

Kan innehålla spår av lärande – Biblioteket som kunskapsförmedlare

Marskonferensen 2020 handlar om biblioteken och dess roll som kunskapsförmedlare. I bibliotekslagen framgår att biblioteken ska bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.

På biblioteken ställs vi allt mer ofta inför situationer där vi får, eller tar oss, rollen som ledare för olika typer av lärandesituationer. Därför efterfrågar många pedagogiska grundkunskaper eller tips på metoder. Detta handlar årets marskonferens om. Det blir spännande föreläsningar,  trevliga möten och givande workshops.

På programmet i år finns bland annat filosofie doktor i pedagogik Håkan Fleischer som ska prata om hur du kan skapa goda förutsättningar för det pedagogiska mötet. Skolbibliotekarie Monika Staub Halling föreläser om sin roll i barns och ungas lärande. Stefan Lundström, biträdande professor i Svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet kommer att berätta om sin forskning med särskilt fokus på lärandeaspekter kring berättande texter i olika medier, exempelvis litteratur, spel och film. 

Anna Tebelius Bodin är en uppskattad föreläsare som tar med oss på en resa runt inlärning och hjärnan. Grafiska formgivaren Maria Persson presenterar ’Dagens dam’, om spännande historiska kvinnor. Det blir möjlighet till studiebesök och under rubriken ’Bibliotekssverige berättar’ blir det olika spännande perspektiv från kollegor ute i landet och mycket mer.

Konferensavgiften är 1500 kr för medlemmar i Svensk biblioteksförening och 1900 kr för dig som inte är medlem. Studerande och pensionärer 500 kr.

Anmälan:

https://sites.google.com/regionvasterbotten.se/marskonferensen/info-och-anmälan

Konferenswebb:

https://sites.google.com/regionvasterbotten.se/marskonferensen

Var? SLU-biblioteket, Skogsmarksgränd, 901 83 Umeå
När? 23-24 mars 2020

I vänsterspalten hittar du en länk till våra tidigare konferenser.

Här finns även presentationer och dokumentation från de tidigare konferenserna.