Seminarier

Sveriges depåbibliotek och lånecentral arrangerar tillsammans med regionbiblioteken seminariedagar med fokus på mediestrategiskt arbete och frågor runt samlingarna och strävan efter likvärdig tillgång till litteratur och information.

Tidigare seminariedagar

Dokumentation från tidigare seminariedagar hittar du under sidan tidigare konferenser

Mycket, mera, allt!? – mediestrategiskt arbete på biblioteket i en föränderlig tid
Umeå, 24 januari 2019
Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral i samarbete med Regionbibliotek Östergötland samt Kulturutveckling Region Gävleborg.

Kundernas marknad eller giftskåpets återkomst?
Medieurvalets dilemman: värderingar – åsikter – kvalitet
Linköping, 25 januari 2018
Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral i samarbete med Regionbibliotek Östergötland samt Kulturutveckling Region Gävleborg

Ju fler kockar…
Gävle, 25 januari 2017
Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral i samarbete Kulturutveckling Region Gävleborg