Slarviga högar med böcker.

Urvalsfrågor

Sveriges depåbibliotek och lånecentral står för åsikts- och yttrandefrihet och är neutral i politiska, ideologiska och religiösa frågor. Vi erbjuder allsidig litteratur inom alla ämnesområden och på så sätt underlättar vi för biblioteken att ge en effektiv och jämlik informations- och litteraturförsörjning till sina låntagare.