Legorobot

Visste du att...

I Sveriges depåbibliotek finns ca 440 000 volymer och samlingen växer ständigt tack vare gåvor från er på biblioteken. Tack!

De böcker som ni inte längre behöver tar vi hand om. Vi gör dem tillgängliga i Libris och när de efterfrågas kan de fjärrlånas. Det kallar vi hållbart!

Sidan publicerades