Förändrad service på Sveriges depåbibliotek och lånecentral


Sveriges depåbibliotek och lånecentral har ett nationellt uppdrag från Kungliga biblioteket att bidra till kompletterande medieförsörjning. Finansiering sker genom statligt verksamhetsbidrag. Utlånen från Sveriges depåbibliotek och lånecentral har ökat kraftigt under de senaste åren och det finns inte medel att möta de senaste årens ökade utan att införa vissa begränsningar i vårt utbud.

Från och med 1 januari 2021 lånar depåbiblioteket (Umdp) inte ut böcker utgivna de senaste 3 åren, det vill säga i nuläget böcker utgivna 2019-2021. Lån som förmedlas från Umeå stadsbibliotek (Um) har inte denna treårsgräns.

Frågor och funderingar?

Hör av dig till enhetschef Magdalena Sjöström om du har frågor:
e-post: magdalena.sjostrom@umea.se eller telefon: 090-16 33 65


Sidan publicerades