Aktuellt just nu

Talarstol bakom tomma stolar

Webbinarium 10 februari 13.15-16

Hur påverkas folkbiblioteken av ändrad pliktlagstiftning? Vad betyder samlingen för biblioteket? Hur arbetar vi metodiskt med gallringsarbetet? Välkommen till en eftermiddag med kunskapsutbyte och samtal kring mediestrategiskt arbete.

Program


13.15 Välkommen!
Inledning med Magdalena Sjöström och Bertine Pol Sundström.

13.30 Vad betyder samlingarna för bibliotekens identitet?

Hanna Hallnäs, doktorand vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås, presenterar tankarna kring sitt doktorandprojekt där fokus är på (lärosätes)bibliotekens samlingar och vilken betydelse de har för bibliotekens identitet. Projektet är alldeles i sin början och tanken är att bjuda in till diskussion kring bibliotekens samlingar.

14.00 Pliktmaterialutredningen som demokratisk resurs

Remissvar från Föreningen för regional biblioteksverksamhet och Region Blekinge på ”Papper, poddar och … Pliktmateriallagstiftningen för ett tryggat källmaterial” (SOU 2021:32)
Kristina Hedberg och Emelie Lavesson, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

14.30 Paus

14.45 Kom igång med gallring - från modell till praktiskt genomförande

Ingalill Stenmark och Victoria Edman, Sveriges depåbibliotek och lånecentral, introducerar modellen CREW som ger riktlinjer och kan förenkla arbetet med gallring. Irene Norberg, Lycksele bibliotek berättar hur de har tillämpat den utifrån egna förutsättningar.

15.45 Summering, tack för idag!


Datum och tid: torsdag 10 februari 13.15-16.00

Anmälan: Välkommen med din anmälan senast 6 februari Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.! Webbinariet är kostnadsfritt, men kan inte ses i efterhand. Deltagarlänk skickas ut till anmälda deltagare någon dag före webbinariet.

Vid frågor, mejla till sverigesdepabibliotek@umea.se.

Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Kultur Gävleborg, Regionbibliotek Östergötland


Med reservation för ev förändringar

Sidan publicerades