Lästips

Läs mer...

Bibliotekslag 2013:801 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FN: konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Friberg, Zanna, Levande lokalsamling: en metodhandbok från Svedala bibliotek (pdf, länk längst ner på sidan), (2019), Svedala bibliotek

Hibner, Holly and Kelly, Mary, Making a collection count: a holistic approach to library collection management, (2013), Chandos publishing, ISBN 978-1-84-33-4-760-6

Hirschfeldt, Johan, Biblioteken – en femte funktion i den demokratiska rättsstaten (kapitel 3 ur Den femte statsmakten) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2017). Kungliga biblioteket. ISBN 978-91-7000-342-4

Holm, Rolf, Medieutveckling och beståndsförnyelse: en praktisk handledning för folkbibliotek. Götabiblioteken som exempel, (2017), Regionbibliotek Östergötland. ISBN 978-91-88151-04-9

Höglund, Anna-Lena och Klingberg, Christer, Strategisk medieplanering för bibliotek, (2001), 1 uppl., Janus. ISBN 9163117568

Lagerskog, Jennifer och Nordmark, Solveig, Blir det fritt fram tappar man ju kanske helt greppet: En kvalitativ studie om beståndsutveckling och bibliotekariers syn på den egna professionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV), 2018

Larson, Jeanette, Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek – CREW, (2018), Revidert og utvidget utgava 2018 av Jannicke Røgler. ISBN 978-82-93182-02-3

Reutermo, Censur på bibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., En kvalitativ studie av kontroversiella medier på folkbibliotek. Masteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, Uppsala universitet. 2019. ISSN 1650-4267

Riktlinjer för gallring och medieplanering med utgångspunkt från CREW-modellen (pdf, länk längst ner på sidan)

Sjöberg, Jesper, Mediestrategiska dilemman i rättslig belysning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: En analys av JO:s hantering av fyra biblioteksärenden. Kandidatuppsats i biblioteks- och informationsvetenskap. Högskolan i Borås. 2018

Söderlind, Åsa & Elf, Gullvor, ”Vi arbetar i medborgarnas tjänst” – en kartläggning av mediestrategiskt arbete på bibliotek utifrån normerande dokument" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (pdf), (2014), Svensk biblioteksförening. ISBN 978-91-976012-4-5

Vnuk, Rebecca, The weeding handbook: a shelf-by-shelf guide, (2015), Library of Congress Catalogin-in-Publication Dara. ISBN 978-0-8389-1327-7

 

Sidan publicerades